Öğretmen Diyarı

Memurlara Uyarı! Bunu Yapmayanın Aldığı Para Düşecek

Emekli Devlet memurları ile dul ve yetimlerinin, emekli aylığına hak kazanma tarihini izleyen 6 ay içerisindeki katsayı artışları nedeniyle ikramiye farkı almaları bazı hallerde mümkün olabilmektedir.

 

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan Devlet memurlarına, emekli ikramiyesi almalarına esas teşkil eden hukuki dayanağa bağlı olarak, katsayı artışları nedeniyle ikramiye farkı ödenebilmektedir.

 

İlgili mevzuat


5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesine göre;

 

-Hizmet sürelerinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak ödenir.

 

-İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir.

 

-Aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden 3 ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda 6 ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenir.

 

-Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere hisseleriyle orantılı olarak ödenir.

 

Kanundaki hükümlerin anlamı


Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Emekli Sandığı Kanununa tabi iken;


**Gerekli bekleme süresi sonunda kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilenlere ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine,  


**Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenlere ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine,  

 

**Vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlara ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine,  


**Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölenlerin dul ve yetimlerine


aylığa hak kazanılan tarihi takip eden 6 ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farklarının ayrıca ödenmesi gerekeceği düşünülmektedir.

 

Örneğin; 2015 Şubat ayı içerisinde yaş haddinden emekliye sevkedilen bir memura, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olan katsayılara göre hesaplanarak ödenecek olan emekli ikramiyesinden dolayı, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulanacak katsayılara göre oluşacak ikramiye farkı ayrıca ödenecektir.


Kendi isteğiyle emekli olanların durumu

 

Yukarıda belirtilen haller dışında, kendilerine emekli veya adi malullük aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan iştirakçilere ödenen emekli ikramiyesi için, emeklilere veya emekli olduktan sonra ölmeleri durumunda dul ve yetimlerine katsayı artışı nedeniyle ikramiye farkı ödemesi yapılmaz.

 

sgkrehberi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim