Öğretmen Diyarı

Memurlara İlave Kademe Hangi İllerde?

Memurların 2 yılda bir ilave kademe ilerlemesi alabildiği iller aşağıdadır.

 

 

MEMURA İLAVE KADEME MÜJDESİ

Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesini, bulundukları derecelerde en az 3 yıl çalışma şartına bağlayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı memurlar için derece yükselmesinin 2 yılda bir gerçekleşmesine de imkan tanımıştır.

Kademe ilerlemesi yapabilmeleri için bulundukları kademelerde en az 1 yıl çalışmaları; derece yükselmesi yapabilmeleri için de bulundukları derecede en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde en az 1 yıl süre geçirmiş olmaları gereken Devlet memurlarından bazıları, her iki yıllık çalışmaları karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi yaparken derece yükselmeleri de 2 yılda bir gerçekleşmiş oluyor.

Her iki yılda bir ilave kademe ilerlemesi yapan memurlar

657 sayılı Kanun hükümlerine göre; yer değiştirme suretiyle atanma uygulamaları kapsamında belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürelerin her iki yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir.
Öte yandan, 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; atama ve yer değiştirme yönetmeliklerine göre zorunlu atama kapsamında olup da kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illere (Erzurum ve Artvin illeri dahil) herhangi bir nedenle isteği üzerine atanan personelin de 2 yıl hizmet karşılığı 1 ilave kademe yapabileceğine ilişkin hükümler yer almıştır.

657 sayılı Kanun ve 150 Seri No’lu Tebliğ hükümlerine göre konuyu değerlendirdiğimizde, her iki yıl hizmet karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi yapılabilmesi için, memurun;

**Kurumunun ilgili düzenlemelerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması,
**Kalkınmada 1. derece öncelikli yerlerde görev yapıyor (zorunluluk, eş durumu, kendi isteği ve benzer sebeple) olması,
**Kalkınmada 1. derece öncelikli yerlerde fiilen görev yaparak geçirdiği sürelerin (yıllık izin süresi dahil) 2 yıldan az olmaması gerekir.

İlave kademe ilerlemesine esas hizmet süresinin hesabı

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atama uygulamaları kapsamındaki personelin kalkınmada 1. derece öncelikli yerlerde geçirdiği sürelerden dolayı ilave kademe ilerlemesi yapmasında, bu yerlerde geçirdikleri bütün süreler 2 yıllık sürenin hesabına dahil edilmemektedir.

Kalkınmada 1. derece öncelikli yerlerde görev yaparken kullanılan yıllık izinler, 2 yıllık sürenin hesabına dahil edilmektedir. Bunun dışındaki;

-Mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin süreleri,
-Mehil (göreve başlamak için geçen yasal süre) müddeti,
-Kalkınmada 1.derece öncelikli yerler dışına vekalet, geçici görev, hizmet içi eğitim ve benzeri nedenlerle geçici olarak gönderilenlerin, bölge dışında geçirdikleri süreler, 2 yıllık hizmet süresinin hesabında göz önünde bulundurulmaz.

Ayrıca, 2 yıllık sürenin tamamının aynı yerde geçmiş olması ise şart değildir. Bu süre içerisinde fiilen görev yapılan (vekalet, geçici görev, hizmetiçi eğitim dahil) yerlerin kalkınmada 1. derece öncelikli bölge kapsamında olması yeterlidir.

Aynı yerde çalışan her memur ilave kademe ilerlemesi yapamıyor

Aynı yerde görev yapmalarına rağmen, zorunlu yer değiştirme kapsamında olmadıkları gerekçesiyle, bazı memurlara ilave kademe ilerlemesi yapma (2 yılda bir derece yükselmesi yapma) imkanı tanınmamaktadır.
Zorunlu yer değiştirme kapsamında olmayan memurlar, aday memurlar, istisnai memurlar, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan memurlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlar kalkınmada 1. derece öncelikli yörelerde görev yaptıklarında, bu statüdeki hizmet sürelerinden dolayı ilave kademe ilerlenmesi alamamaktadırlar.

memura_ilave_kademe

Kaynak: Sgkrehberi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim