Öğretmen Diyarı

MEMURİYETTEN ATILMAYA NEDEN OLAN DURUMLAR?
Devlet memurları; bazı suçlardan dolayı hüküm giymeleri, disipline aykırı bazı fiil veya hallerde bulunmaları ve 667 sayılı KHK kapsamında sayılan durumlarının olması durumunda memuriyetten çıkarılırlar.

Bazı suçları işleyen memurlar

Kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre hapis cezası alan memurlar ile bazı suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı verilen memurlar memuriyetten çıkarılır.

**Suçun türüne bakılmaksızın; kasten işledikleri bir suç nedeniyle 1 yıl veya daha fazla süre hapis cezasına mahkûm olanların memuriyetine son verilir.

**Suçun kasten işlenmiş olup olmadığına ve mahkûmiyet süresinin ne kadar olduğuna bakılmaksızın; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanların memuriyetine son verilir.

Disipline aykırı bazı fiil veya halleri işleyen memurlar

Haklarında “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri (657 sayılı Kanunun 125/E maddesinde sayılan) işleyenlerin memuriyetine son verilir.

Öte yandan,  “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri (657 sayılı Kanunun 125/D maddesinde sayılan) birden fazla işleyenlerden, ilerleyebilecekleri kademe olmadığı için ya da haklarında tekerrür hükümlerine başvurulacağı için bir üst cezanın uygulanacağı hallerde ilgili memurun memuriyetine son verilir.

Ayrıca, disiplin cezası olarak değerlendirilmemekle birlikte, 657 sayılı Kanunun bazı düzenlemelerine istinaden (Adaylık döneminde başarısızlık, süresi içerisinde göreve başlamama gibi haller. Söz konusu hallere bu yazımızda değinilmemiştir.) de memurların memuriyetle ilişikleri kesilebilmektedir.

667 sayılı KHK kapsamındaki memurlar

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında bazı KHK’lar da çıkarıldı.

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirlerin alınmasına yönelik çıkarılan KHK’lardan 667 sayılı KHK’ya göre; terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu 

değerlendirilen memurların memuriyetine son verilir.


Anahtar Kelimeler:
Memuriyet

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim