Öğretmen Diyarı

MEB Şube Müdürlüğü Atamaları Konulu Soru Önergesi‏

10 Aralık 2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’ nün 96. Maddeleri uyarınca Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 

                                                                                              Engin ALTAY

                                                                                              İstanbul Milletvekili

                                                                                              CHP Grup Başkanvekili

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 10/02/2014-28/02/2014 tarihleri arasında Şube Müdürlüğü sözlü sınavları yapılmış, 5913 aday sınava katılmıştır. Sözlü sınav sonuçları atamaya esas puan kabul edilmiş ve 1709 şube müdürü ataması yapılmıştır.

31/8/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesi ile 15/3/1999 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe 12. maddesinden sonra gelmek üzere 12/A, 12/B, 12/C olmak üzere 3 madde eklenmiştir.

Ayrıca; 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişikliğe benzer bir düzenleme yapılmıştır.

Her iki yönetmelikte de özetle; “….şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar adayın sözlü sınava alınacağı, ….sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanların başarılı sayılacağı, … sadece sözlü sınav sonucunun atamaya esas puan olacağı” ifade edilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 5. Dairesi’nin E:2013/8367 esasında açılan davada, 06/03/2014 tarihli karar ile yönetmeliğin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde bulunan “şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden” ibaresi Danıştay 2.Dairesi’nin E:2013/10363 sayılı esasında açılan davada, 29/04/2014 tarihli karar ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

15/10/2015 tarihinde ise Danıştay 2. dairesi tarafından sadece sözlü puanı ile yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptali kararı onanmıştır.

Ayrıca, Danıştay 5.Dairesi ve 2. Dairesi vermiş olduğu kararda özetle “…sözlü sınavın yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olduğu, …objektifliği sağlayabilecek yazılı sınavda alınan puanın değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının sadece sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının Anayasa’nın 2. maddesine aykırı olduğu” ifade edilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

  1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan şube müdürlüğü atamalarının, yargı organları tarafından hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen yargı kararlarının uygulanmamasının sebepleri nelerdir?
  2. Yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların sorumluları hakkında işlem yapılmış mıdır?
  3.  Danıştay 5. ve 2. Dairelerinin işaret ettiği şekilde mevcut atamaların iptal edilerek yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması ile yeniden atamalar hangi tarihte yapılacaktır?
  4.  Hukuk, bilim ve en önemlisi yasalara uygun yurttaş yetiştirmeyi kuruluş kanununda amaç edinen bir bakanlık olarak yargı kararlarını uygulamamanın temel gerekçesi nedir? Çalışanlarınızın bu sınavlar için verdiği emeği ve çabaları görmezden gelmenizin hukuki bir yanıtı var mıdır?
  5. Halen sistemde görev yapan şube müdürlerinin kaçı sınav sonucuyla, kaçı görevlendirme ile kaçı tedvirle çalışmaktadır? Bu çalışanların illere göre atanma – görevlendirme şekli nedir?
  6. Sınava giren 5913 şube müdürü adayı ile sınavı kazanan 1709 şube müdüründen kaçı ile bakanlığınız mahkemeliktir?
  7. Sınavını kazanan 1709 şube müdürü hangi eğitim sendikalarına üyedir?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
hak mücadelesine davet 2 yıl önce

Toplanin ağalar , mücadeleye var gücümüzle devam edelim.vallahi de billahi de tallahi de bu hukuksuzluk er gec bitecek.tevekkül bizden takdir hudadan

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim