Öğretmen Diyarı

Kapatılan üniversitelerdeki akademisyenlerin, durumu ne olacak?
Bu yazımızda, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğretim üyelerinin istifa ettikleri devlet üniversitelerindeki kadrolarına geri dönme haklarının olup olmadığını değerlendireceğiz.

Bilindiği üzere, 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatlı"

olduğu belirlenen ilgili kanun hükmünde kararnameye Ekli (IV) sayılı listede yer alan 15 vakıf üniversitesi kapatılmıştır.
667 sayılı KHK ile kapatılan üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin başka vakıf veya devlet üniversitelerine nakilleri yapılırken, akademisyenlerle ilgili kanun hükmünde kararnamede özel bir düzenleme yapılmadı.15 Temmuz darbe girişimine kadar gelen süreçte devlet üniversitelerinde görevli birçok öğretim üyesi kapatılan bu 15 vakıf yükseköğretim kurumuna istifa ederek geçmiştir.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "Kurumlara Dönüş" başlıklı 60 ncı maddesinin (b) fıkrasında;

"Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere

herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler." hükmü yer almaktadır.
Bu yasa hükmü ile uygulanmasındaki tereddütleri gidermek amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan kararın 2/ç maddesinde; devlet üniversitelerindeki görevinden ayrılarak vakıf üniversitesinde görev alan ve bilahare de vakıf üniversitesindeki görevinden de ayrılan kişiler hakkında 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesinin uygulanmaması karar altına alınmıştı.

Ancak, vakıf üniversitelerindeki öğretim üyeleri ile ilgili yapılan bu düzenleme hakkında Danıştay Sekizinci Dairesi 16/04/2010 tarih ve 2009/9752 esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, 15/04/2009 tarihinde alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2/ç maddesinin iptal edilmesi 27/05/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda uygun bulunmuştur.

Danıştay'ın vermiş olduğu yürütme durdurma kararı sonucunda, devlet üniversitelerinden istifa edip kapatılan bir vakıf üniversitesine geçen öğretim üyelerinin 2547 sayılı Kanunun 60/b hükmünden yararlanmasının önü açıldı.

Öte yandan, her ne kadar yasal düzenleme buna şu an fırsat vermiş olsa da bu durumda olan bir öğretim üyesinin eski kadrosuna geri dönme talebinde bulunması halinde üniversitelerin ilgili alanda akademisyen açığı olup olmama noktasında değerlendirme yaparak takdir hakkını kullanacağı da açıktır.

Özellikle darbe girişimi sonrası üniversitelerden FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı olan akademisyenlerin kamudan çıkarılması işlemleri sürerken, bu kapatılan vakıflardaki öğretim üyelerinin devlet üniversitelerine dönüşlerini tamamen engellemek amacıyla OHAL sürecinde 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesinde yasal düzenleme yapılmasında yarar olacağını değerlendiriyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN

Kaynak:  "www.memurlar.net"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim