Öğretmen Diyarı

Kadınların yüzde 9.4\'ünün okuma yazması yok

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistikleri kadınlara ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Kadınlara ilişkin 2014 istatistiklerini açıklayan TÜİK'in derlediği veriler şöyle:


- Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkek, yüzde 49,8'ini kadın.


- Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2013'te Türkiye için toplamda 76,3, erkeklerde 73,7 ve kadınlarda 79,4 yıl olarak hesaplanıyor. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, yaşam süresi farkı 5,7 yılı buluyor.


- Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresinin en fazla olduğu il 82,2 yıl ile Giresun iken erkeklerde 76,3 yıl ile karaman. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en az olduğu il ise kadınlarda 74 yıl ve erkeklerde 70,2 yıl ile Erzurum.


Eğitimde eşitsizlik


- Türkiye'de 2013'te 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5,7 iken bu oran erkeklerde yüzde 1,9, kadınlarda yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor.


- Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,2 iken bu oran erkeklerde yüzde 22,2, kadınlarda yüzde 14,4. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı yüzde 12,9 iken bu oran erkeklerde yüzde 15,1, kadınlarda ise yüzde 10,7'ye karşılık geliyor.


- Türkiye genelinde 2013'de resmi nikahla evlenen çiftlerin yüzde 74,9'unda gelinin yaşı damadın yaşından küçük, yüzde 13,8'inde gelinin yaşı damadın yaşından büyük, yüzde 8,2'sinde gelin ve damadın yaşları eşit seviyede.


- Resmi olarak ilk evliliğini 2013'te yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,6 iken, bu yaş erkeklerde 26,8 olarak tespit edildi.


Aileler karar veriyor


- Evliliğe kimin karar verdiği sorusunun yöneltildiği kadınların yüzde 48,8'i evliliğe eşleriyle birlikte karar verdiklerini, yüzde 39,6'sı kadının onayı ile ailelerin kararıyla, yüzde 6,9'u ise kadının onayı olmadan ailelerin kararı ile evlilik kararı aldıklarını belirtti.


- sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2013'te doğum öncesi bakım alan kadın nüfus oranı yüzde 98 olarak tespit edildi. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların tüm doğumlar içindeki oranı 2013'te yüzde 98 oldu. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğum oranın en düşük olduğu bölge, 2013'te yüzde 89 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu bölgesi oldu.


İstihdam yine düşük


- Erkeklerin istihdam oranı kadınların istihdam oranının 2,4 katı oldu. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2013'te Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 45,9 oldu, bu oran erkeklerde yüzde 65,2, kadınlarda ise yüzde 27,1 seviyesinde gerçekleşti.


- İşgücüne katılma oranı, 2013 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde yüzde 50,8, kadınlarda yüzde 30,8, erkeklerde ise yüzde 71,5 oldu.


- eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 17,4; lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26,3; lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32,1; mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 39,3 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 72,2 seviyesinde bulunuyor.


- Türkiye'de 2014'te kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı 2013'e göre önemli bir değişiklik göstermeyerek yüzde 9,4 oldu.


- Kadın milletvekili oranı 1935'te yüzde 4,5 iken, 79 yıl sonra bu oran yüzde 14,4'e yükseldi. Türkiye'de 25 bakandan biri kadın.


- Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, kadınlarda mutluluk oranı 2013'te yüzde 61,9 iken bu oran 2014'te yüzde 60,4, erkeklerde ise 2013'te yüzde 56,1 iken 2014'te yüzde 52 oldu.


- Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre, kadınların toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları incelendiğinde, kadınların yüzde 75,2'si "yemek, bulaşık, çamaşır, ütü ve temizlik gibi ev işlerini erkekler de yapmalıdır" ifadesine, yüzde 75'i "kadınlar siyasette daha çok yer almalıdır" ifadesine, yüzde 52'si "küçük çocuğu olan kadınlar çalışmamalıdır" ifadesine katıldıklarını belirtti.


- Kadınların yüzde 10,1'i "ailede önemli kararlar sadece ailenin erkekleri tarafından alınmalıdır" ifadesine katıldıklarını belirtirken yüzde 9,7'si ise "erkek çocuğun eğitimli olması kız çocuğun eğitimli olmasından her zaman daha iyidir" ifadesine katıldıklarını bildirdi.


\"Milliyet\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim