Öğretmen Diyarı

İŞE GEÇ GELMEYLE İLGİLİ EMSAL KARAR

Olayda şikâyetçi, uzman olarak çalıştığı dönemde hakkında geç kalma ile ilgili olarak soruşturma açıldığını, soruşturma sonucunda uyarma cezası ile tecziye edildiğini, Kurum ile yapılan hizmet sözleşmesi uyarınca yıl içerisinde iki...

Olayda şikâyetçi, uzman olarak çalıştığı dönemde hakkında geç kalma ile ilgili olarak soruşturma açıldığını, soruşturma sonucunda uyarma cezası ile tecziye edildiğini, Kurum ile yapılan hizmet sözleşmesi uyarınca yıl içerisinde iki kere uyarma cezası alan kişinin sözleşmesinin yenilenmediğini bu durumun üzerinde baskı oluşturduğunu, verilen cezanın cüz’i sürelerde geç kalınması nedeni ile verilmesinin kişisel sebeplere dayandığını, kurum giriş çıkışlarına bakıldığında pek çok kişinin sabahları cüz’i düzeylerde geç kaldığının görülebileceğini, muhakkikin soruşturmanın merkeze gönderilmeyeceğini söylemesi üzerine cezaya itiraz etmediğini, verilen cezanın adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde düzenlendiğini iddia etmişti.

 

Geç kalan diğer personele işlem yapılmadan davacıya ceza verilmesi hakkaniyete uygun bulunmadı

Kamu Denetçiliği tarafından verilen kararda ise personel takip çizelgesinden sabahları aynı sürelerde geç gelen diğer personele ceza verilmemesine dikkat çekildi. Kararda söz konusu personele verilen ceza ile ilgili olarak “İdarenin 29.08.2014 tarihli ve 11642 sayılı yazısında yer verdiği 1 saat ve üzerinde mesaiye geç gelmelerin birim amirinin bilgisi dahilinde olduğu yönündeki açıklama ve şikayetçi hakkında hazırlanan soruşturma raporunda sadece 5 dakika ve üzeri sürelerin geç kalma olarak kabul edildiği bilgisinden hareketle Koordinatörlük turnike kayıtları incelenerek objektif kriterler temelinde hazırlanan dosyasında mevcut tablonun analizinden; şikayetçinin uyarma cezasına gerekçe olan 20.01.2014 – 20.02.2014 dönemi itibarıyla çok sayıda personelin de şikayetçiyle aynı sürede ve daha fazla, aynı sıklıkla ve daha fazla olmak üzere sabahları geç geldiği, hatta şikayetçi hakkında disiplin cezasına esas 5 ila 30 dakika geç kalma aralığında da çok sayıda personelin mesaiye geç geldiği ancak mesaiye geç gelen diğer personel hakkında disiplin soruşturması açılmadığı ve “uyarma” disiplin cezası verilmediği tespit edildiğinden, şikayetçi hakkında tesis edilen disiplin cezasının hakkaniyete uygun olmadığı kanaati ve sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

 

Başkasına ceza vermemek eylemi mazur göstermez

Öte yandan şikayetçi hakkında düzenlenen uyarma cezasının ilgili kanun, yönetmelik ve sözleşmede yer verildiği şekliyle nesnel ve makul temellere dayandığı, şikayetçi ile aynı konumda olan başkaları hakkında benzer bir cezanın öngörülmemiş olmasının söz konusu cezanın tesis edilmesine engel teşkil etmeyeceği ve şikayetçinin eylemini hiçbir şekilde mazur gösteremeyeceği belirtildi.

 

Kısmen kabul kısmen red kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu bu açıklamalar çerçevesinde:

1)Şikâyetçi hakkında tesis edilen disiplin cezasının ilgili idarece yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebin REDDİNE,

2)Şikâyetçi hakkında yapılan işlemin hakkaniyete uygun olmadığının tespitiyle bu işlemi yapanların hatalı davrandıklarını hiyerarşik ve sıralı amirlerince kabul etmeleri ve Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirmeleri yönünde TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI 

 

DESTEKLEME KURUMU’NA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

Bu kararın, şikâyetçiye, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA ve TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU’NA tebliğine,

Karar verdi.

 

www.personelmeb.net

 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol