Öğretmen Diyarı

İlçe müdürü atamalarında sık yapılan hata


CEVAP: Görevde Yükselme Genel Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde, atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü vardır.

Böylece, ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalar, Genel Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Ancak, bu hükümde dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır.

Kurumlar, ilçe müdürü kadrolarına, atanma usul ve esaslarını yönetmeliklerinde düzenlemek kaydıyla sınavsız atama yapabileceklerdir. Aksi takdirde, ilçe müdürü kadroları Genel Yönetmelik kapsamında olmaya devam edecektir.

Burada ortaya çıkan bir başka durum da, "atanma usul ve esasları" ibaresinden ne anlaşılması gerektiğidir. Bazı kurumlar, ilçe müdürü kadrolarına ilişkin atanma usul ve esaslarını belirleme bakımından, 657 sayılı DMK'nın 68/B maddesinde yer alan genel hükümlere yer vermektedir. Ancak söz konusu genel hükümlerin, atanma usul ve esasları olduğunu söylemek güçtür. Çünkü, ilçe müdürü kadroları hiçbir şart konulmaksızın Genel Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmış olsaydı da, atanmaya ilişkin genel hükümler her durumda yine aranacaktı. Dolayısıyla, "atanma usul ve esasları" ibaresinden, 657 sayılı DMK'nın 68/B maddesinde yer alan genel hükümler dışında, alt görev şartı ve süresi gibi şartlar anlaşılmalıdır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle atanması Hakkında Yönetmelik" hakkında 23/10/2014 tarihli ve İtiraz No: 2004/703 Kararında, "Yönetmeliğin 23. maddesi ile getirilen ve ilçe milli eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkarılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenleme, 657 sayılı Yasa'nın temel ilkeleri olarak belirlenen kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif kurallar çerçevesinde atama yapılmasını engellediğinden hukuka aykırı bulunmuştur." hükmüne varılmıştır.

 

Memurlar.Net - Özel

 

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim