Öğretmen Diyarı

İç güvenlik yasasının maddeleri

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, TBMM İçişleri Komisyonu, 63 maddeyi 132 maddelik tasarının içinden çıktı. Pasaport, nüfus cüzdanı gibi muhalefetin de itirazı olmayan maddeler paketten çıkartıldı. Bir Gün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda yürütme ve yürürlük maddelerinin kabul edilmesiyle yasalaşacak paketteki düzenlemeler özetle şöyle:


- Elle dıştan kontrol hariç kişinin üstü ve eşyası ile aracının aranması  mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sözlü emriyle yapılabilecek. Kolluk amirinin kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacak. Polis sadece, "müşteki, mağdur ve tanıkların istemesi halinde" evde veya işyerinde ifadelerini alabilecek.


-Polis, kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara, açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya  teşebbüs edenlere karşı silah kullanabilecek.


- Yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılmasında, boyalı su da kullanılabilecek.


İŞLEMLER TESPİT EDİLECEK

- Hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanı’nın yazılı emriyle telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilecek. Yazılı emir artık 24 saat yerine 48 saat içinde hâkimin onayına sunulacak.


- Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, "havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı patlayıcılar, demir bilye ve sapan" bulundurulması ve taşınması yasak maddeler sayılacak. Taşıyanlar, 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.


- Yasal olmayan örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret taşıyan veya bunları üzerinde bulunduran üniforma benzeri giysiler giyerek eylemlere katılanlar, yasaların suç saydığı afiş, pankart taşıyanlar ve bu nitelikte slogan atanlar  6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.


- Olaylarda, mala verilen zararın devletçe karşılanması halinde bu, sorumlulara rücu edilecek.


3 YILDAN 5 YILA HAPİS

- Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlara, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yüzünü kapatanlardan şiddete başvuran ya da silah, molotof ve benzeri patlayıcı maddeler bulunduran veya kullananlara verilecek ceza 4 yıldan az olamayacak.


- Vali, kolluğa doğrudan emir verebilecek. Valiler, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla bütün kamu kurumlarının ambulans, itfaiye, çekici, iş makinesi gibi araçları ve ilgili personeli kullanma yetkisi alıyor. Vali tarafından alınan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak.


- Sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler de TCK kapsamına alınacak.


- Okul, yurt, hastane, kışla, ibadethane, tedavi, eğitim, askeri ve sosyal tesislere 200 metreden yakın mesafe içinde uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satın alanların cezaları yarı oranında artırılacak. Bu durumda 7,5 yıla kadar hapis cezası verilecek.


4 GÜN İÇİNDE HAKİM ÖNÜNE

- Toplumda infial yaratan öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlarda hâkim kararı olmaksızın 48 saate kadar gözaltı uygulaması yapılabilecek. Gözaltına alınan kişi en geç 48 saat, toplu suçlarda 4  gün içinde hâkim önüne çıkarılacak.


- Araç kiralama şirketleri, araç ve kiralayanların kimlik bilgilerinin kayıtlarını tutacak, bilgi, belge ve kayıtlar polisin incelemesi için her an hazır bulundurulacak. Şirketler, bilgisayarlarını genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayarlarına bağlayacak.


- İkinci sınıf emniyet müdürleri, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilecek.


- Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri, Bakan onayı ile emekliye sevk edilecek.


- Polis koleji kapatılacak ve öğrenciler, durumlarına uygun okullara naklen kaydedilecek.


DÖRT YIL BİTMEDEN GÖREVDEN ALINABİLECEK

- Polis Akademisi Başkanı, dört yıllık görev süresi sona ermeden önce de görevinden alınabilecek.


- Polis Akademisi Başkanı'nın yanı sıra dekan, enstitü müdürü ve enstitü sekreteri, polis meslek yüksek okulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürü ve bunların yardımcılarıyla her kadrodaki öğretim elemanları ve idari personelin görevleri, düzenleme yürürlüğe girince sona erecek ve kadrolarıyla ilişkileri kesilecek.


- General rütbesinde olmayan daire başkanlarıyla il ve ilçe jandarma komutanlarının atanmaları, yer değiştirmeleri ve geçici görevlendirmeleri İçişleri Bakanınca yapılacak. Diğer subaylar ile astsubaylar ve uzman jandarmaların atanması, yer değiştirmesi ve geçici görevlendirmeleri Jandarma Genel Komutanı'nın yetkisinde olacak.


- Askeri nitelikte olmayan görevleri sebebiyle işledikleri iddia edilen bir suçtan dolayı görevi başında kalmasında sakınca görülen jandarma personelini İçişleri Bakanı, il jandarma komutanlıklarında görevli personeli vali görevden uzaklaştırabilecek.


- Jandarmanın askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı, valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenecek ve teftiş edilecek.


- Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda da benzer düzenlemeler yapılacak.


MUHTAR NİKAH KIYAMAYACAK

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda değişiklik öngören ve paketten çıkartılan maddeler şöyle:


- Muhtarlara nikâh yetkisi


- Doğum bildirimi doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşuna da yapılabilecek. Çocuğa konulan ad üç adı geçmeyecek ve kısaltma yapılmadan yazılacak.


- Mahalle muhtarlıkları, evlendirme memuru gibi nikâh kıyabilecek.


- Kimlik kartında yer alacak bilgilerle kartın tasarımı, temini, basımı, dağıtım ve teslim yöntemi ile üretim ve kişiselleştirilmesinde kullanılacak sistemi belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.


- Kimlik kartında yer alacak biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşı Bakanlıkça belirlenecek. Biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen müracaatı esas olacak.


- Kimlik kartı talebinde bulunan kişi ile nüfus kütüklerinde kayıtlı kişinin aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde, mülki idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerine araştırma yaptırılacak. Kimlik kartına kayıt ve işaret konulamayacak, kimlik kartı hiçbir kişi veya kurum tarafından alıkonulamayacak.


ULUSLARARASI CÜZDAN YOK

- Evlenme işlemi tamamlandıktan sonra çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilecek.


- Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart bedeli müracaat sırasında tahsil edilecek. Doğum bildiriminin kanuni süresi içinde yapılması halinde, kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmayacak. Yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri; kamu kurumları, bankalar ve sigorta şirketlerinin dışında, elektrik, doğalgaz şirketleri gibi altyapı kuruluşları, doğrudan adres tespiti ile yükümlü kılınan finansal kuruluşlar, kamu hizmeti veren kurumlara da verilebilecek. Bu kurumlar, sadece ilgili kişilerin bilgilerini alabilecek, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve kimlik kartı bilgilerini Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden temin edebilecek.


- Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınacak, bildirim şahsen veya elektronik imza ile yapılacak. Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılacak. Adres bildiriminin 20 işgünü içinde yapılması zorunlu olacak.


- Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlarca yapılacak.


- Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında, sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınacak.


- Nüfus cüzdanlarını kaybedenler ve doğumu süresi içinde bildirmeyenlere para cezası verilmeyecek.


- Yazılı talepte bulunmak kaydıyla; boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadının evlenmeden önceki soyadını; eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının, sadece eşinin soyadını kullanmak istemesi halinde Nüfus Müdürlüğünce gerekli  işlem yapılacak.


BAKANLAR KURULU İLE YENİDEN VATANDAŞLIK

- Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü adına tahsis edilen kadrolardan bin adedine, 2015 yılı içinde atama yapılabilecek.


- Soyadı Kanunu’nun, “Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz” maddesine aykırı soyadlarıyla, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek.


- Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan evlilik öncesi genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunanlar, vatandaşlık kazanamayacak.


- Vatandaşlıktan çıkartılanlar, milli güvenlik bakımından engel oluşturacak bir durumu olmaması şartıyla Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden vatandaşlığa alınabilecek.


- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilecek.


- İçişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatı kadrolarından 500 adedine 2015 yılı içinde atama yapılabilecek.


- Öninceleme, disiplin soruşturması veya idari soruşturmaları yapanların düzenledikleri raporlar ile görüş yazılarında belirttikleri kanaatlerinden veya kanunla verilen yetkilere dayanarak aldıkları tedbirlerden dolayı ancak idare aleyhine tazminat davası açılabilecek.


- Nüfus cüzdanları 7,5 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ile değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 15 TL bedelle, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ise 50 TL bedelle verilecek.


- İçişleri Bakanlığı’na 43 yeni kadro ihdas edilecek.

\"Hürriyet\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim