Öğretmen Diyarı

HÜKÜMET HARCIRAH KANUNUNU YENİDEN DÜZENLEYEREK MEMURU MAĞDUR ETTİ
 KAMU-SEN:HÜKÜMET HARCIRAH KANUNUNU YENİDEN DÜZENLEYEREK MEMURU MAĞDUR ETTİ
Hükümet BÜTÇE KANUNU ile Anayasa Mahkemesinin memurlar lehine iptal ettiği HARCIRAH KANUNUNUN 33. Maddesini yeniden düzenleyerek memurları mağdur etti.

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 2015/13E-2015/108K Sayılı Dosyasında görülmekte olan davada 6245 sayılı Kanununun 33.  Maddesinin d fıkrasında yer alan  “….. her defasında on gün ile sınırlı olmak “ ibaresini Anayasanın 2. Maddesine aykırı bularak iptal etmiş ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile; yurt içinde yatacak yer temini için ödediği gündelik miktarına ilişkin on günlük süre sınırlaması kaldırılmıştır.

Anayasa mahkemesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere;  asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, kamuca karşılanması hukukun bir gereğidir.

Ancak; Anayasa Mahkemesinin belirtilen açık hükmüne ve 6245 sayılı Harcırah kanunun 33. Maddesinin d fıkrasında yer alan mevcut “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ((b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak (...)(*21*) üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” Hükmüne rağmen,  anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığını hiçe sayacak şekilde, 2016 yılı merkezi yönetim bütçe kanununun ekindeki H – Cetvelinde bir düzenleme ile “ 6245 sayılı harcırah kanununun 33. Maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için  ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerin  %50 artırımlı miktarı (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır. hükmü yürürlüğe konulmuştur. Bu hüküm açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, kendi içerisinde de çelişkiler ifade etmektedir.

MEHMET ÖZER: MEMURLARA GEÇİCİ GÖREV ESNASINDA ÖDENEN GÜNDELİKLER, MEMURUN GÖREVDEYKEN YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALARA ZATEN YETMEMEKTEDİR. HÜKÜMET MEVCUT GÜNDELİKLERİ İYİLEŞTİRME YERİNE, MEMURULARIN GÜNDELİKLERİNİ YAPTIĞI HUKUKA AYKIRI DÜZENLEME İLE DÜŞÜRMÜŞTÜR. 

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mehmet Özer; Anayasanın 161. Maddesinin son fıkrasında  “bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz” denilmektedir.

Maddenin gerekçesinde belirtildiği üzere bütçe yasaları öteki yasalardan ayrı olması nedeniyle bir yasa kuralı yine aynı nitelikteki bir yasa kuralı ile değiştirilebilir. Yasa kuralının bütçeden harcamayı yada bütçeye gelir sağlamayı gerektirir nitelikte bulunması mutlak biçimde bütçe ile ilgili hükümlerden sayılmasına yetmemektedir.

Normlar hiyerarşisi içerisinde; Anayasa en üst hukuk normu, Anayasa Mahkemesi ise kararları tüm kurum ve kuruluşları bağlayan en üst yargılama merciidir.  Bu bağlamda sırf kamu görevlilerinin haklarını geriye götüren düzenlemenin bütçe kanunu ile hayata geçirilmesi,  hukukun hiçe sayılması olduğu gibi, çalışanların itibarsızlaştırılmasının da bir göstergesidir. Kamu hizmetini görmekle mükellef olan kamu görevlisinin, hem kamu görevini ifa edip hem de külfetle karşı karşıya bırakılmasının hukukla, hakkaniyetle,  bağdaşacak bir yanı bulunmamaktadır.

Türk Enerji-Sen; her zaman olduğu gibi kamu görevlilerine reva görülen bu haksızlığın karşısında olup, gerekli olan hukuki mücadeleyi de yapmaktan geri kalmayacaktır” dedi.
Kaynak: KAMU SEN

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim