Öğretmen Diyarı

HANGİ SUÇLAR DEVLET MEMURİYETİNE ENGEL OLUR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin A-5 bendinde sayılanlar suçlar dışında, 1 yıldan az hapis cezası alanların Devlet memuru olmaları mümkün bulunmaktadır.


657 sayılı Kanunun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartları düzenleyen maddesine göre, “A) Genel Şartlar" başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak..." gerekmektedir.


Buna göre, Devlet memuru olmaya engel suçlar şöyle;


-Devletin güvenliğine karşı suçlar,


-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,


-Zimmet,


-İrtikâp,


-Rüşvet,


-Hırsızlık,


-Dolandırıcılık,


-Sahtecilik,


-Güveni kötüye kullanma,


-Hileli iflas,


-İhaleye fesat karıştırma,


-Edimin ifasına fesat karıştırma,


-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık


Hükümde yer verilen nitelikli suçlar,  Devlet memuru kadrolarına atanmaya engel olan suçlar olup, bu suçlar dışında işlenen bir suç sebebiyle 1 yıldan daha az süreli hapis cezası alınması, kişinin Devlet memuru olmasına engel olmamaktadır.


Yukarıda sayılan nitelikli suçlar dışında, 1 yıl veya daha fazla hapis cezası alanların Devlet memuru olabilmeleri için, memnu hakların iadesi kararı alması gerekmektedir. Konuyla ilgili bir görüşe buradan ulaşabilirsiniz.


Kaynak:  "memurunyeri.com" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol