Öğretmen Diyarı

Görevden Uzaklaştırma İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bilindiği üzere Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alabilmektedir. Devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar kimlerdir, memurlar hangi hallerde görevlerinden uzaklaştırılabilir? İşte tüm bu soruların cevapları:


Kimler devlet memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verebilir?


Görevden uzaklaştırmaya yetkili olan kişiler şunlardır:


-Atamaya yetkili amirler;


- Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri,


- İllerde valiler;


- İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)


Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbirinin, memurun kurumuna derhal bildirilmesi gerekmektedir.


Görevden uzaklaştırmalarda amirin sorumlulukları nelerdir?


Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.


             Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.


Devlet memurları cezai soruşturma sırasında görevden uzaklaştırma alabilirler mi?


Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.


Görevden uzaklaştırma alan memura ne kadar aylık ödenir?


Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.


Devlet memuru hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri ne zaman kaldırılır?


Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, yukarıda belirtilen yetkili kişilerce derhal kaldırılır.


Görevden uzaklaştırılanlardan göreve başlatılma zorunluluğu bulunanlar kimlerdir?


Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:


- Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;


- Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;


- Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;


- Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler.


Görevden uzaklaştırma süresi en çok ne kadar devam edebilir?


Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.


Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.


Hazırlayan: Mehmet ERBEY

sgkrehberi.com


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim