Öğretmen Diyarı

Geçici Bakanlar Kurulu Resmi Gazetede

28 Ağustos 2015 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29459 (4. Mükerrer)

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C.

BAŞBAKANLIK 28 Ağustos 2015

69471265-300-01/9451

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 24/08/2015 tarihli ve 68244839-120.02-1-503 sayılı yazınız.

b) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116 ncı maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesine dair ilgi (a) kararınızdan sonra, ilgi (b) yazınız ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım.

Anayasanın 114 üncü maddesi uyarınca; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları bağımsızlardan olmak üzere, geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplarından oranlarına göre alınacak üye sayıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından tespit edilerek şahsıma bildirilmiştir.

Bu çerçevede, geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için partililere Bakanlık teklif edilmiş; bu teklifi kabul eden partililerden ve teklif edilen Bakanlığı kabul etmeyen partililer yerine bağımsızlardan olmak üzere geçici Bakanlar Kuruluna alınacak üyeler belirlenmiştir.

Bu suretle hazırlanan, ekli geçici Bakanlar Kurulu listesinde yer alan kişilerin karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını,

Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesini,

Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi gereğince takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

GEÇİCİ BAKANLAR KURULU LİSTESİ

1 Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan

2 Ankara Milletvekili Yalçın AKDOĞAN Başbakan Yardımcısı

3 Ordu Milletvekili Numan KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı

4 Diyarbakır Milletvekili Cevdet YILMAZ Başbakan Yardımcısı

5 Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ Başbakan Yardımcısı

6 Kenan İPEK Adalet Bakanı

7 Ayşen GÜRCAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

8 Kocaeli Milletvekili Ali Haydar KONCA Avrupa Birliği Bakanı

9 Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10 Ahmet ERDEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11 İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı

12 Feridun SİNİRLİOĞLU Dışişleri Bakanı

13 Denizli Milletvekili Nihat ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

14 Ali Rıza ALABOYUN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15 Samsun Milletvekili Akif Çağatay KILIÇ Gençlik ve Spor Bakanı

16 Kutbettin ARZU Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17 Cenap AŞÇI Gümrük ve Ticaret Bakanı

18 Selami ALTINOK İçişleri Bakanı

19 İzmir Milletvekili Müslüm DOĞAN Kalkınma Bakanı

20 Yalçın TOPÇU Kültür ve Turizm Bakanı

21 Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

22 Eskişehir Milletvekili Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı

23 Vecdi GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

24 İzmir Milletvekili Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

25 Bursa Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

26 Feridun BİLGİN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI 28 Ağustos 2015

68244839-150.01-5-517

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : a) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 sayılı yazımız.

b) 28/08/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9451 sayılı yazınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine dair kararımız üzerine, ilgi (a) yazımız ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'nun Başbakan olarak atanması uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla teklif edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesine uygun olarak oluşturulduğu anlaşılan geçici Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlıklara, Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesi onaylanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna başarılar dilerim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GEÇİCİ BAKANLAR KURULU LİSTESİ

1 Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan

2 Ankara Milletvekili Yalçın AKDOĞAN Başbakan Yardımcısı

3 Ordu Milletvekili Numan KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı

4 Diyarbakır Milletvekili Cevdet YILMAZ Başbakan Yardımcısı

5 Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ Başbakan Yardımcısı

6 Kenan İPEK Adalet Bakanı

7 Ayşen GÜRCAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

8 Kocaeli Milletvekili Ali Haydar KONCA Avrupa Birliği Bakanı

9 Kocaeli Milletvekili Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10 Ahmet ERDEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11 İstanbul Milletvekili İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı

12 Feridun SİNİRLİOĞLU Dışişleri Bakanı

13 Denizli Milletvekili Nihat ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

14 Ali Rıza ALABOYUN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15 Samsun Milletvekili Akif Çağatay KILIÇ Gençlik ve Spor Bakanı

16 Kutbettin ARZU Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17 Cenap AŞÇI Gümrük ve Ticaret Bakanı

18 Selami ALTINOK İçişleri Bakanı

19 İzmir Milletvekili Müslüm DOĞAN Kalkınma Bakanı

20 Yalçın TOPÇU Kültür ve Turizm Bakanı

21 Gaziantep Milletvekili Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

22 Eskişehir Milletvekili Nabi AVCI Milli Eğitim Bakanı

23 Vecdi GÖNÜL Milli Savunma Bakanı

24 İzmir Milletvekili Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

25 Bursa Milletvekili Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı

26 Feridun BİLGİN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Memurlar.Net
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol