Öğretmen Diyarı

FETÖ nedeniyle kamudan atılanlar, özelde çalışabilir mi?
KAYSERİ Veteriner Hekimleri Odası  Başkanı  Akgün Ergül , Kasım ayında Valilik OHAL Bürosuna başvurarak, kamuda çalışırken FETÖ soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan veteriner hekimlerin serbest olarak mesleklerini yapıp, yapamayacakları konusunda görüş istediklerini belirtti.  Buna göre, Bakanlık yapılan resmi açıklamada kamu görevlerinden ihraç edilen kişilerin taşıdıkları devlet tarafından tevdi edilen meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacakları ancak mezuniyet ile elde edilen Veteriner Hekim gibi meslek unvanları kullanabilecekleri ifade edildi. Ayrıca 6343 sayılı kanunun 6’ıncı maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymeyenler ve ilgili koşulları taşıyanların da serbest veteriner hekimlik mesleklerini icra edebilecekleri yönünde görüş belirtildi. FETÖ Soruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen ancak tutuklu yargılanmayan kişilerin, özel sektörde mesleklerini icra edip, edemeyecekleri yönünde bir belirsizliğin olduğunu ifade eden Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı  Akgün Ergül, kendi meslek alanlarında da bu yönde kendilerine birçok sorunun iletildiğini söyledi. Bu çerçevede Kayseri Valiliği OHAL Koordinasyon Bürosu’na resmi yazı ile başvurduklarını dile getiren Ergül, “Kayseri Veteriner Hekimleri Odası yönetimi olarak, 9 Kasım 2016 tarihinde Kayseri Valiliği OHAL Koordinasyon Bürosuna başvurarak, kamuda çalışırken FETÖ soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan veteriner hekimleri serbest olarak mesleklerini yapıp, yapamayacakları konusunda görüş istedik.  Bu çerçevede Valiliğimizde konuyu ilgili birimlere iletti. Söz konusu cevapta tarafımıza iletildi. Biz de Bakanlığımızın verdiği cevapla birlikte üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz.” diye konuştu. Diğer yandan Kayseri Veteriner  Hekimleri Odası’nın başvurusunu değerlendiren İl OHAL Bürosu, yazıyı İçişleri Bakanlığı OHAL Koordinasyon Bürosuna iletti. Burada yapılan değerlendirmenin ardından yazı Başbakanlığa, Başbakanlık ise Veteriner  Hekimleri Birliği ve Odalarının idari ve mali yönden denetim yetkisinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu belirterek, görüş belirtmeleri için konuyu ilgili Bakanlığa resmi yazıyla iletti ve görüş belirtilmesini istedi. Bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği yöneltilen soruyu yanıtladı. Bakanlık,  kamu görevlerinden ihraç edilen kişilerin uhdelerinde taşıdıkları devlet tarafından tevdi edilen meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacakları ancak mezuniyet ile elde edilen doktor, hemşire, mühendis, veteriner hekim gibi meslek unvanları kullanabileceklerini yönünde görüş belirtti. Bakanlık ayrıca Olağanüstü Hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevlerinden çıkarılan Veteriner Hekimlerin hâlihazırda 6343 sayılı kanunun 6’ıncı maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemek ve kanunun öngördüğü diğer koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile mesleklerini serbest olarak icra etmelerinde bir sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığını da açıkladı.

İŞTE BAKANLIĞIN MERAK EDİLEN SORUYA VERDİĞİ CEVAP  İşte Bakanlığın, konuyla ilgili olarak Kayseri Veteriner Hâkimleri Odası’na gönderdiği resmi yazıda yer alan ifadeler:  Bilindiği üzere 6343 sayılı Veteriner Hekimliği mesleğinin icrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanunun 6’ıncı maddesinde Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmak Veteriner Hekimlik mesleğinin icrasına mani haller olarak sayılmış ve Veteriner Hekimlik mesleğinin icrası için adli sicil yönünden değerlendirilecek hususlar açıkça belirtilmiştir. Diğer taraftan olağanüstü hal kapmasında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılmış olup bunların mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacağı, bir daha kamu hizmetlerinde doğrudan veya dolaylı olarak istihdam edilemeyecekleri, uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlerinin de sona ermiş sayılacağı, silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerin ve pilot lisanslarının iptal edileceği, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilecekleri, bu kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacakları, pasaportlarının iptal edileceği hususlar hüküm altına alınmış ayrıca bu durumdaki şahısların varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacakları belirtilmiştir. Tereddüde konu husus yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiş olup buna göre; kamu görevlerinden ihraç edilen kişilerin uhdelerinde taşıdıkları devlet tarafından tevdi edilen büyükelçi, vali, yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam, ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacakları ancak mezuniyet ile elde edilen doktor, hemşire, mühendis, veteriner hekim gibi meslek unvanlarının yasak kapsamı dışında tutulduğu, iptal edilen belge ve lisansların sayma yolu ile sınırlandırıldığı ve bu belgeler arasında Veteriner Hekimlik ruhsat ya da diplomasının bulunmadığı ve aynı kapsamdaki doktorların özel sağlık kurumlarında çalışabilmelerine Sağlık Bakanlığı tarafından izin verildiği dikkate alındığında Olağanüstü Hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevlerinden çıkarılan Veteriner Hekimlerin halihazırda 6343 sayılı kanunun 6’ıncı maddesinde sayılan suçlardan hüküm giymemek ve kanunun öngördüğü diğer koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile mesleklerini serbest olarak icra etmelerinde bir sakınca bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”Kaynak: www.kayseriolay.com
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim