Öğretmen Diyarı

DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN FİİL VE HALLERİN HANGİLERİ YORUMA AÇIK?

Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerden bazılarının memur tarafından işlenip işlenmediği, disiplin amirlerinin değerlendirmelerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların,  tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 5 disiplin cezasından biri verilebilmektedir.

Memurların fiil ve hallerinin hangilerinden dolayı hangi disiplin cezasının verileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir. Ancak Kanunda sayılan fiil ve hallerin bir kısmının somut olarak tespit edilmesi mümkün iken, bir kısmının işlenip işlenmediği ise ilgili disiplin amirlerinin değerlendirmelerine göre değişebilecek 1niteliktedir.

Örneğin; “Siyasi partiye girmek” fiilinin memur tarafından işlenip işlenmediğinin somut olarak ortaya konulması mümkün iken, “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilinin memur tarafından işlenip işlenmediği veya hangi tutum ve davranışın bu fiil kapsamına girdiği hususu amirin değerlendirmesine kalmaktadır.

Memurun disipline aykırı bir fiil veya davranışta bulunup bulunmadığı hususunun amirin takdirine bağlı olduğu durumlarda, disiplin amirlerinin sübjektif değerlendirmeleri kaçınılmaz olmaktadır.

Yorumu amire göre değişebilen fiil ve hallerden bazıları

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerden bazılarının memur tarafından işlendiğinin tespit edilmesi ve kanıtlanması zor ve yoruma açıktır. Uygulaması disiplin amirlerinin değerlendirmesine göre değişebileceğini düşündüğümüz fiil ve hallerden bazıları şunlar:

-Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

-Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

-Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.

-Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

-Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

-Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

-Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

-İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

-İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.

-Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

-Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

Kaynak:  "memurunyeri.com"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol