Öğretmen Diyarı

DEVLET MEMURLARI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI‏

DEVLET MEMURLARI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

18/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali yönünde Aktif Eğitimciler Sendikasının açtığı davada Danıştay 16. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada: “Daha önce Danıştay 5. Dairesinde açılan, daha sonra Danıştay 16. Dairesine havale edilen vehttp://www.aktifegitimsen.org.tr/icerik/373/devlet-memurlari-yer-degistirme-yonetmeligine-dava-actik haberiyle duyurduğumuz dava başvurumuzda, Danıştay 16. Dairesi yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmişti. Bunun üzerine Danıştay 16. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edilmişti. Yapılan itirazı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 19.10.2015 tarihinde verdiği kararla; ilgili yönetmeliğin değişik 11. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” cümlesininyürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.” Denildi.

Sendika genel merkezinden yapılan açıklamaya göre söz konusu kararda: “Hizmet gereği görev yeri değiştirilen kamu görevlisinin, belirli ve makul bir süre öngörülmek suretiyle eski görev yerine atanamaması, yürütülen hizmetin gereği olarak kabul edilebilir ise de, dava konusu düzenlemede olduğu gibi, kamu görevlisinin belirli bir hizmet alanına memuriyet yaşantısı boyunca bir daha atanamaması durumu ölçülülük ilkesine aykırı olup, hizmet gereğini aşan bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenle, kamu görevlisinin ömür boyu yasaklığı sonucunu doğuran ve hukuki dayanağı bulunmayan dava konusu düzenlemede, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilmektedir.

Peki bu kararla mahkeme ne demiştir: “Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, (…) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, dava konuş Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik 11. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz” cümlesinin yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

 

Aktif Eğitimciler Sendikasından yapılan açıklamayla yetkililere çağrıda bulunularak; “Başbakanlığı, mahkeme kararlarını en kısa sürede uygulamaya ve Danıştay’ın kararına uygun bir şekilde düzenleme yapmaya davet ediyoruz.” Denildi.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız-- 

---
 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Aktif Eğitimciler Sendikası
Genel Merkezi
 
Beştepe Mah. 33. Sokak No:13 Yenimahalle/ANKARA
 
Telefon:
0 312 215 08 00
0 531 103 93 00 
Belgegeçer:
0 312 215 08 04
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim