Öğretmen Diyarı

Devlet Ailelere Her Çocuk İçin Yıllık 2 Bin Lira Burs Verecek

CHP'li Bir Grup Milletvekili tarafından mağdur ailelere çocukları için devlet katkısı yapılması adına Kanun teklifi verildi. CHP Milletvekilleri Gürsel TEKİN, Dr. M. Sezgin TANRIKULU, Özgür ÖZEL ve Veli AĞBABA tarafından verilen Kanun Teklifi eğer Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşırsa ailelere her bi çocuk için yıllık 2 bin lira burs verilecek. İşte Kanun Teklifinin metni;

GEREKÇE

Anayasada devletin temel niteliklerinden birinin de sosyal devlet ilkesi olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda devlet bu ilkeyi gerçekleştirebilmek ve etkin kullanılmasını sağlamak için gerekli adımları atmak durumundadır. Devlet ile toplum arasında yapıldığı varsayılan toplumsal sözleşmeye göre devletlerin varoluş amacı halkı soyut olarak mutlu etmek somut olarak yaşam standartlarını yükseltmektir. Bir yurttaşın kendi başına sağlayamayacağı ve toplumsal sözleşme ile güvence altına alınan devletin çeşitli ödevleri vardır. Adaleti sağlamak, eğitim vermek, yaşama hakkım güvence altına almak ve sağlık hakkı bunların bir kısmıdır. Devlet ile yurttaş arasındaki bu sözleşmenin somutlaşmış hali Anayasalardır. Bizim anayasamızda da devletin bazı niteliklerinden ve ödevlerinden bahsedilmiştir. Bu nitelikler aynı zamanda devletin teminat altına aldığı yükümlülükleridir. Devlet yurttaşlarına eşit davranmalıdır bunu biliyoruz ancak bu eşitlik şekli bir eşitlik olmamalıdır. Nitelim sosyal devlet ilkesi eşitlik ilkesinin bir yansımasıdır. Bu eşitlik devletin herkese aynı şekilde yaklaşması değil, bireyin özelliklerine uygun yaklaşım göstermesidir. Yatay bir eşitlikten bahsediyoruz. Devletin sağlaması gerektiğini düşündüğümüz temel gereksinimlerden birinin eğitim hakkı olduğunu söyledik. Bunun sosyal devlet ilkesi ile yakından ilişkisi bulunmaktadır ve dolayısıyla eşitlik ilkesiyle de. Gelir adaletsizliği eğitim hakkının kullanılmasını engellemekte fırsat eşitliğini kullanışsız hale getirmektedir. Eğitimin parasız oluşunun teminat altına alınmış olması bir yana hayatın gerçekleri bu hakkın kullanılmasını külfetli hale getirmektedir. Devletin bu noktada elinin taşın altına koyması gerekmektedir. Sosyaiidevlet ilkesinin bir sonucu olarak eğitim hakkının etkin kullanılabilmesi için mağdur ailelere çocukları için yardımda bulunmalıdır. Çocukların okula devamını teşvik etmek amacıyla, çocuklarını okula düzenli devam ettirmeleri halinde yoksul ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu ödenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı'nın tespiti ile muhtaç olan ailelere çocukların eğitim hakkının sağlanması için Eğitime Teşvik Bursu ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay içinde yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerde kanuna uygun gerekli değişikliklerin yapılarak mevzuat birliği sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONUNDAN EĞİTİME TEŞVİK BURSU ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilecek ailelere her bir çocuk için 12 yıllık eğitim hayatı boyunca senelik 2000 Türk Lirası Eğitime Teşvik Bursu ödenir.

(2)   Bu burs karşılıksız olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanacaktır.

(3)     Bursun devamı için ailenin gelir durumu her sene yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kontrol edilecektir.

(4)  Öğrencinin sınıf tekrarı yapması durumunda bu burs kesilecektir. MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay

içinde yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerde kanuna uygun gerekli değişiklikler yapılır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim