Öğretmen Diyarı

Çocuğu ilköğretim çağına gelinceye dek yarı zamanlı çalışma hakkı hala hayata geçmedi
Bilindiği üzere, 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, söz konusu maddenin son fıkrasında ise, "Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir" ifadesi yer almaktadır.

Yapılan kanuni düzenleme sonrasında Devlet Personel Başkanlığı aşağıda bir örneği yer alan yazı ile yarım zamanlı çalışma hakkında hazırlanacak Bakanlar Kurulu Karar Taslağına esas olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından bu çalışma hakkından yararlanması öngörülmeyen devlet memurlarına ait bilgiler ile konu hakkında kurumların görüş ve önerilerini istemiştir.

DPB YAZISI :

GÖRSEL

Yazıdan da anlaşılacağı üzere, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanması öngörülmeyen kamu çalışanları hakkındaki bilgiler kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına yaklaşık 5 (beş) ay önce gönderilmesine rağmen Bakanlar Kurulu Kararı halen Resmi Gazete'de yayımlanamadı.

Özellikle eğitim öğretim dönemi başladığı şu günlerde kreş veya bakıcı vb. konularda sorunlar yaşayan memur aileleri yasa ile getirilen yarım zamanlı çalışma hakkının detaylarının belli olmasından sonra kurumlarına başvuru yapmayı beklemektedirler.

Bu doğrultuda, yasada Bakanlar Kuruluna verilen yetkide kısıtlayıcı bir süre olmasa dahi yetkililerin anne ve babalara verilen bu önemli haktan yararlanmalarını teminen süreci hızlandırmalarının yararlı olacağını düşünüyoruz.

Yavuz Selim KAPLAN

Kaynak: "www.memurlar.net" 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim