Öğretmen Diyarı

Bunu yapan memura ceza!


SGK Rehberi Com'un elde ettiği Danıştay tunanaklarına göre, kamu kurumlarında çok sık yaşanan, 'tasarruf terbirlerine tartışmasına' örnek teşkil edecek olay yaklaşık 6 yıl önce yaşandı. Bursa Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli bir memur, ış çıkışında hem odanın ışığını hem de odada bulunan televizyonu açık bıraktı. Ertesi gün ise memur hakkında bir tutanak tutuldu. Ve yönetim tarafından savunması alındı. Savunması yeterli bulunmayan memur hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(c) maddesi uyarınca uyarma cezası verildi.
İDARE MAHKEMESİ TALEBİ REDDETTİ

Memur, cezanın haksız olarak verildiğini belirterek, ceza kararını yargıya taşıdı.

İdare Mahkemesince, davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Bunun üzerine karar yüksek yargıya taşındı.

Danıştay 12. Dairesi ise, konuyla ilgili kararını geçtiğimiz günlerde verdi. Daire, cezanın gerekli inceleme yapılmadan verildiğini belirterek, kararın bozulmasını hükmetti. Danıştay 12. Dairesi'nin kararı şöyle:

"Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görev yapan davacının, 24.09.2010 tarihinde saat 17:37'de görevinden ayrılmasına rağmen çalışma odasındaki televizyonu çalışır vaziyette ve odasının ışıklarının açık bırakarak görevinden ayrıldığından bahisle savunması alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-c maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, usulüne uygun bir soruşturma açılmadan, bağımsız bir soruşturmacı tayin edilmeden, sadece savunma istenerek verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığından, bu işlemin iptali talebiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi."


Sgkrehberi
Anahtar Kelimeler:
bunu yapan memura ceza

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol