Öğretmen Diyarı

Bu Memurlar Görevden Alınacak-Torba Kanun Şoku

15 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, bazı bürokratların görevden alınması durumunda atanacakları kadroların hangileri olacağını belirliyor.


Yapılan düzenleme; bürokratları görevden alma konusunda kurumlara yeni bir yetki vermediği gibi görevden alınan bürokratları başka kurumlara gönderilmesine (7000 ek gösterge ve üstü görevlerde bulunanlar hariç) imkan verecek herhangi bir hüküm de içermiyor. Öte yandan, yönetici unvanlı kadrolarda bulunurken görevden alınan personelin atanacağı kadroları belirlemek suretiyle, idarenin atama konusundaki takdir yetkisine sınırlama getiriliyor.


Bu düzenlemeye istinaden görevden alınacak olanların, görevden alma işlemlerine karşı dava açmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı gibi, kamu yararı ve hizmet gereklerinden uzak gerekçelerle görevden alınanların açacakları davaların da lehlerine sonuçlanacağını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.


Düzenlemenin kapsamına kimler giriyor, kimler girmiyor?


6639 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme;


-İş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olanlar hakkında,


-Hakim ve savcılar; Dışişleri meslek memurları; mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında,


-Bakan yardımcıları hakkında,


-Ek göstergeleri ne olursa olursa olsun, yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda olmayanlar hakkında,


-Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında,


-Görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 (dahil) ve daha düşük tespit edilen görevlerde bulunanlar hakkında,


-Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun başkan ve üyeleri hakkında


uygulanmayacak.


Öte yandan, memurunyeri.com olarak; görevinden istifa etmek suretiyle ayrılanlar ile ek göstergeleri ne olursa olsun müşavir ve danışman gibi unvanlarda görev yapanlar hakkında bu düzenlemenin uygulanmayacağını düşünmekteyiz.


Öte yandan, tâbi oldukları personel kanununa bakılmaksızın yukarıda sayılanlar dışında; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda yönetici kadrolarında bulunanlar hakkında söz konusu düzenleme uygulanabilecektir.


Görevden alınmaları halinde, hangi bürokrat nereye atanacak?


Yürürlüğe giren Kanun, yönetici unvanlı kadro ve pozisyonlarda görev yapanların ek göstergelerini esas alarak hangi görevlere atanacağını belirliyor.

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim