Öğretmen Diyarı

Bu ay aldığımız maaşın bir kısmı vergiye gitti

Normalde hem yüzde 1'lik enflasyon hem de yüzde 3'lük zamdan dolayı maaşlarda küçük de olsa bir artış bekleniyor.

Ancak Gelir Vergisi matrahının bu ay yükselmesinden dolayı, bazı memurlar daha küçük oranda zam alacak.

284 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1.9 nolu maddesi şu şekildedir:

"Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

10.700 TL'ye kadar % 15

26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası % 20

60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL), fazlası % 27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL), fazlası % 35"

Bu düzenlemeye göre, Gelir Vergisi Matrahının 10.700 liraya kadar olan kısmından yüzde 15, bu miktarı aşan kısmından ise yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Bir örnek verecek olursak, 15 Termmuzda maaş bordrosunda Gelir Vergisi matrahı 13.000 lira gözüken bir memurun maaşından, 10.700 liralık dilim için yüzde 15'lük, kalan 2.300 liralık dilim için ise yüzde 20'lik vergi kesintii yapılacaktır.

Memur maaş kalemlerinin hangisinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor? 

Memur maaş kalemleri üzerinden,

- Gelir vergisi
- Damga vergisi,
- Emekli keseneği (Kurum/şahıs)

olmak üzere üç adet kesinti yapılmaktadır.

Kesinti yapılan memur maaş kalemleri ve kesinti yapılan türler aşağıda tablo olarak gösterilmiştir.

MEMUR MAAŞ KALEMİKANUNİ DAYANAĞIGELİR VERGİSİDAMGA VERGİSİEMEKLİ KESENEĞİ (KURUM/ ŞAHIS)
Aylık (gösterge)Gelir Vergisi Kanunu madde 61+++
Ek göstergeGelir Vergisi Kanunu madde 61+++
Taban aylığı375 sayılı KHK'nın 1. maddesi+++
Kıdem Aylığı375 sayılı KHK'nın 1. maddesi+++
Yan ödeme (Zamlar)657 sayılı Kanunun 152. maddesinin son fıkrası++-
Yan Ödeme (özel hizmet tazminatı)657 sayılı Kanunun 152. maddesinin son fıkrası-+Kısmen
Ek tazminat657 sayılı Kanunun 152. maddesinin son fıkrası-+-
Denetim tazminatı657 sayılı Kanunun 152. maddesinin son fıkrası-+-
Makam tazminatı657 sayılı Kanunun ek 26. maddesi-+-
Görev tazminatı375 sayılı KHK'nın 1. maddesinin (C-4) bendi-+-
Temsil tazminatı4505 sayılı Kanunun 5. maddesi-+-
Yabancı Dil Tazminatı375 sayılı KHK'nın 2. maddesinin son fıktası-+-
Aile yardımı ödeneği657 sayılı Kanunun 203. maddesi---
Doğum yardımı ödeneği657 sayılı Kanunun 207. maddesi---
Ölüm yardımı ödeneği657 sayılı Kanunun 208. maddesi---
Öğretim yılına hazırlık ödeneği657 sayılı Kanunun ek 32. maddesi-+-
Nöbet üzeri (sağlık personeli için)657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi-+-
Emekliliğini isteyen personele verilen ödeme375 sayılı KHK'nın 1. maddesinin (D) bendi-+-
Toplu sözleşme ikramiyesi375 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi-+-
666'ya göre ek ödeme375 sayılı KHK'nın ek 9. maddesi-+-
Fazla çalışma ücreti375 sayılı KHK'nın ek 13. maddesi-+-
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM başkanının yakın korumalarına yapılan ödeme375 sayılı KHK'nın ek 14. maddesi-+-
Harcırah ödemeleriGelir Vergisi Kanunu madde 24-+-

Her memurun gelir vergisi matrafı farklı olduğu için, tek tek maaş bazında hesaplamayapılamamıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğünün e-bordro sisteminden inceleme yaparak, gelir vergisi matrafınızı görmeniz mümkündür.


memurlarnet.biz


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim