Öğretmen Diyarı

Bakanlar, Milletvekilleri ve Bakan Yardımcılarının 2016 Yılı Ücret Miktarları

Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?


Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.


Bu kanunun 1'inci maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar” hükmüne yer verilmiştir.


En yüksek devlet memuru ifadesi Başbakanlık Müsteşarı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Başbakanlık Müsteşarı'na ödenen maaştır.


Başbakanlık Müsteşarı için ödenecek maaş tutarı ise 3056 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. 3056 sayılı Kanun'un Sözleşmeli Personel başlıklı 35'inci maddesinde; “Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir” hükmüne yer verilmiştir.


Diğer yandan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık'ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'nda da Başbakanlık Müsteşarı'na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.


Bu hükümler çerçevesinde;

Gelirler

1- Aylık sözleşme tutarı:
 56.400* 0,088069 = 4.967, 

2- Yılda 6 ay ikramiyeden aylık ücrete düşen pay: 4.967/2 = 2.483,5, 

3- Makam tazminatının ½'si: 15000/2 x 0,088069 = 660,5, 

4- Özel hizmet tazminatı (% 345): 9500 x 0,088069* % 345 = 2.886,46, 

5- Fazla çalışma ücreti (%35): 9500 x 0,088069 x0.35 = 292,82, 

6- Yolluk: (4.967 + 2.483,5 + 660,5 + 2.886,46 +292,82)/2 = 5.645,14, 

7- Aile Yardımı: Çalışmayan eş için 187,9,


 
Kesintiler 

1- Gelir Vergisi :
 (Vergi oranı % 15 olarak hesaplandı) = 1.118, 

2- Damga vergisi : 129,96, 

3- Emekli Kesintisi : 716,9


 
Net ödenen: 17.123,32 – 1.964,86 = 15.158 (Bu rakama asgari geçim indirimi ilave edilecektir.)

 
Maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır. Ancak, bunların emekli maaşları maaş katsayısındaki artışlardan etkilenmez.

 
Bakan maaşları nasıl belirlenir?

 
3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri İle Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek Ve Yollukları Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde Başbakan'a ve Bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir.

 
Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 440 TL daha fazladır.

 
5510 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar

 
15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun'a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır.

 
Yazının devamı için

Ahmet Ünlü
Kaynak:Yenişafak

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim