Öğretmen Diyarı

Aile hekimliği kararı Resmi Gazetede

Danıştay 5. Dairesi, Aile Hekimliği Kanununun 8. maddesinin tümünün, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurmuştu.

 

AYM, 8. maddenin 2. fıkrasında yer alan iki ibarenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi. İbareler, Aile hekimleriyle yapılacak sözleşmelerin içeriğinin yönetmelikle düzenlenmesini öngörüyor.

 

Kanun'un itiraz konusu kural olan 8. maddesi şöyledir:

 

"Yönetmelikler

 

Madde 8- Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları; çalışılan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralaması; aile hekimliği uygulamasına geçişe ve nakillere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

 

İŞTE AYM'NİN SONUÇ KARARI

 

24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 8. maddesinin;

 

A- Birinci fıkrasının, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

 

B- İkinci fıkrasının "Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıyla yapılacak sözleşmede yer alacak hususlar..." ve "...Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. " bölümlerinin "sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının izin hakkı " yönünden Anayasaca aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim