Öğretmen Diyarı

AES Seminer Özgürlüğü için Talebini Genişleterek Yineledi
 ekrarlanan sorunlara güncel çözümler üretmekte olan sendikamız, kurulduğundan bu yana güncelleyerek bakanlığa ulaştırdığı raporlarında ve müstakil yazılarla seminer sorununu gündemde tutmuştur. Seminerlerin uzaktan eğitim yoluyla, istenilen her hangi bir ilde alınabilmesi için talepte bulunan ilk sendika olmamızla, diğer sendikalar tarafından desteklenmesiyle ve taleplerimizin karşılık görmesiyle de gurur duyuyoruz.

http://www.mymemur.com.tr/seminer-calismalari-gercekte-hang…

2015-2016 Öğretim Yılı’nın sonuna gelindiğinde yine seminer sancısı yaşanıyor olması anlaşılır konu değildir. Her fırsatta teknolojiye yaptığı yatırımla övünen Milli Eğitim Bakanlığının seminerlerde il-ilçe serbestliği getirmesini bırakın, artık uzaktan eğitimi internet ortamına taşıması gerekmektedir.

Amaç gerçekten eğitimciyi eğitmek ise, bizzat bakanlığımızca “öğretmenler az çalışıp çok tatil yapıyor” iftirasına maruz bırakılmadıysak yapıcı adımlar mutlaka atılacaktır.

Konuya ilişkin bakanlığa ulaştırdığımız güncel talebi paylaşıyor, daha önce olduğu gibi diğer sendikaların desteğine açıyoruz.

Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği


Sayı: 420-16/4457 Tarih:06/06/2016
Konu: Yaz dönemi mesleki çalışmalar hakkında

TC
Milli Eğitim Bakanlığı’na

İlgi: 25.06.2015 Tarih ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Bilindiği üzere; Öğretmenler eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda mesleki çalışma yapmaktadırlar. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği Madde 38’e göre (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.

Düzenlenen eğitimlerin uygulamalı olması halinde YÜZ YÜZE verilmesi doğrudur. Öğretmenin dinleyici olduğu hallerde salonlara doldurulmaları anlamsız ve gereksizdir. Yazılı dokümanlara elektronik ortamda ulaşmak mümkün iken bir sunucu tarafından okunması eğitim değildir. Tüm branşları ilgilendirebilecek öğrenci sağlığı, ilk yardım, drama gibi başlıklarda UYGULAMALI eğitim verilmesi halinde, öğretmen ve idarecilerimizin “dilediği ilde” bu eğitimlere katılması hatta sertifikalandırılması sağlanmalıdır. 
Çağımız koşullarının iletişimi güçlü kıldığına şahit olmaktayız. Bu iletişim çağında bireylerin tek tek kişisel gelişiminin hayata bakışında etkili olduğundan yola çıkarak diyebiliriz ki; mesleki olarak da gelişimler de bu sayede önem kazanmıştır. Ortaya çıkan bu gelişmeler sonucunda öğretmenlerin de kişisel gelişim ekseninde mesleki olarak gelişmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin ister kendi okulunda isterse başka bir okulda mesleki çalışma yapmasının herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Önemli olanın yapacağı çalışmayı amacına ulaştırmak, dolayısıyla maksimum verim almaktır.

Mevzuat, müfredat benzeri ÖĞRETİM çalışmalarını tıpkı açık öğretim veya uzaktan eğitim gibi bilişim destekli olarak vermenin zamanı gelmiştir. Özellikle FATİH projesi gibi devasa projeleri finanse eden, EBA gibi bir yapıyı işleme alan bakanlığımızın öğretmene düz anlatım yapması eğitim değildir. Dünya’nın en muteber üniversiteleri on-line ders verebilmekte, TOEFL benzeri sınavlar uzaktan gerçekleşebilmektedir. Okulları kapatırken ve açarken şeklen verdiğimiz seminerleri kişiye tanımlı şifre/IP takibi ile devamlılık sağlanarak gerçekleştirmek çağdaş bir adım olacaktır.

Uygulama içeren, interaktif eğitimlerin ise okullarda verilmesine devam edilebilir, dinleyici olmaktan çıkıp katılımcı olacak öğretmenler yetkin uzmanlardan alacakları eğitimle sertifikalanmalıdır. Söz konusu eğitimin hangi ilde verileceği önem arz etmediği için yurt genelinde her hangi bir yerden katılım engellenmemelidir.

Gereğini bilgi ve görüşlerinize arz ederiz.

Anadolu Eğitim Sendikası Aes

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim