Öğretmen Diyarı

AES: Özür Grubu Başvurusu Engellenenler ve İl Emri İçin Bakanlığa Başvurdu
AES: Özür Grubu Başvurusu Engellenenler ve İl Emri İçin Bakanlığa Başvurduk
Bilindiği üzere; MEB İKGM nün 29/12/2016 Tarih ve 14711892 Sayılı Yazısı ile Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere bağlı yer değiştirme işlemleri gereğince atamalar yapılacaktır. 2016 Şubat döneminde ataması yapılmış ve kararnamesi çıkmış öğretmenler, 1 yılını tamamlamış ve 31 Mart 2017 tarihi itibariyle adaylıkları kalkmış olacağından bu kapsamda başvuru hakkına sahip olabilecek iken, adaylık eğitimini atandığı il yerine memleketinde alan öğretmenlerin “atandığı ilde 1 yıl çalışma koşulunu sağlamadıkları” gerekçesi ile özre bağlı yer değiştirme taleplerini yapamadıkları anlaşılmıştır. Adaylık sürecinde öğretmene kolaylık sağlamak adına getirilen, sendikaların da onayladığı bu uygulamanın bir mağduriyete neden olmasını doğru bulmuyoruz.
Anayasal güvence altında olan aile bütünlüğü ilkesi dahil, temel insan hakkı kapsamındaki her türlü talebin gereğince karşılanması sosyal devletin gereğidir. Soruna ilişkin olarak Bakanlık yetkilileri ile bir görüşme yapan Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Cansel GÜVEN; aynı takvimde göreve başlayan, aynı eğitimi alan ve hizmeti veren iki öğretmenden birinin “yalnızca eğitim aldığı yer yüzünden” özür grubuna başvuramamasını adil bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Yetkililerin yönetmeliğe vurgu yaparak, atandığı ilde 1 yıl çalışma koşulunun sağlanmamasını gerekçe göstermeleri bizce bir engel teşkil etmemektedir.
Adaylık eğitimini atandığı ilde alan öğretmenlerin ekseriyeti zaten eş durumu gibi bir talebi olmayan hatta atandığı ilin “yerlisi” öğretmenlerdir. Bu dönem içinde adaylığı kaldırılacak ve özre bağlı tayin isteyecek öğretmen sayısını azaltmak için BAŞVURU ENGELLEMEK vicdani değildir. Kaldı ki; il emrine atama yapılmadığı sürece yeni bir öğretmenin yer değiştirmesi mucize gerektirir.
Bu olayda eğitim aldığı ile görevlendirilen öğretmeni “kadrosunun bulunduğu ildeki çalışma süresi ile” ayrıştırmayı doğru bulmuyoruz. Süreçte, kamunun aldığı hizmet açısından bir kaybı olmadığı gibi bakanlık tarafından geçmişte de yönetmelikte yeri olmayan pek çok atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Özrü kapsamında mazereti olan öğretmenlerin il ve ilçe emrine atanması konusunda yıllara yayılan etkin bir mücadele yürütmüş olan sendikamız, 2017 takvimi için de aynı hassasiyeti sürdürmektedir. Aday öğretmenler ve sözleşmeli öğretmenlerin temsilinde BİR-SENdikanın baskın (baskıcı) üstünlüğü maalesef taleplerimizi temenni seviyesinde zayıflatmaktadır. Buna rağmen aynı tarihlerde atanmış, aynı işi yapan öğretmenlerin ayrıştırılmasına sessiz kalmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Cansel GÜVEN ve Genel Hukuk ve TS Sekreterimiz Sayın Muhammet Ali Gezici  imzalarıyla “acil ve süreli” olarak bakanlığa ulaşan talebimiz ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz…
Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne
(Acil ve Sürelidir)
 
İlgi: a) 17/04/2015 Tarih ve 29329 Sayılı   Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer  Değiştirme Yönetmeliği
         b) Müdürlüğünüzün 29/12/2016 tarih ve 14711892 Sayılı Yazısı                                      
                 Müdürlüğünüzün İlgili yazısı ve ekinde belirtilen; Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere bağlı yer değiştirme işlemleri gereğince atamalar yapılacaktır. Duyuru metninin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar başlığı altındaki 1. Maddesi şu şekildedir. “1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir. Bu şekilde görev yerleri değiştirilen aday öğretmenler, en geç 28 Şubat 2017 tarihinde atandıkları yerlerde görevlerine başlayarak adaylıklarının kaldırılmasına esas sınava yeni görev yerlerinde katılacaktır.”
Madde gereğince önceki yıl, 2016 Şubat döneminde ataması yapılmış ve kararnamesi çıkmış öğretmenler, 1 yılını tamamlamış ve 31 Mart 2017 tarihi itibariyle adaylıkları kalkmış olacaktır. Durum bu şekilde iken, adaylık sürecindeki eğitimi memleketinde alan öğretmenlerin MEBSİS üzerinden başvuru yapması engellenmektedir. Eğitim aldıkları dönemde kamusal hizmet açısından farkı olmayan öğretmenlerin, özre bağlı yer değiştirmede ayrıma tabi tutulması adil değildir. Adaylık eğitimini atandığı ilde alan öğretmenlerin de ağırlıklı olarak o ilin yerlisi olduğu ve özür grubu kapsamında başvuru yapacakların oldukça sınırlı kalacağı da unutulmamalıdır. İl emrine atama yerine puan üstünlüğü gözetildiğinde 1 yıllık öğretmene kağıt üzerinde tanınmış özür grubu tayin hakkı, aslında pasif ve ölü bir haktır.
Aynı şekilde, aile bütünlüğü başta olmak üzere anayasamız güvencesinde olan hakların puan ve kontenjan ile dağıtılmasını da adil, hukuki bulmuyoruz. Öğretmen sirkülasyonunu sürdürülebilir ADİL bir sistemle sağlamak üzere bakanlığımıza sunduğumuz rapor güncelliğini korumaktadır. Bu kapsamda mazereti meşru olan her öğretmene yer değiştirme başvuru hakkının verilmesi, il ve ilçe emrine atanması talebimizi bilgilerinize sunar, gereğini arz ederiz.
             Muhammet Ali Gezici                                                          Cansel GÜVEN                                            
 Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri                                           Genel Başkan


 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim