Öğretmen Diyarı

Açığa Alınan Memurların Maaş Durumu Hakkında Duyuru Yayınlandı
Adalet Bakanlığı'ndan Görevden Uzaklaştırılan Personelin Maaş Ödemeleri Hakkında Açıklama 
 Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı resmi internet sayfasından görevden uzaklaştırılan Hakim , Cumhuriyet Savcısı ve Personele ilişkin maaş ödemeleri başlığı altında bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuru şu şekilde ;

 Harcama birimleri tarafından hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları halinde maaş ödemelerinin ne şekilde gerçekleştirileceği hususundaki görüş taleplerine ilişkin yapılacak işlemler duyurumuzla belirtilmiştir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 nci maddesinde; "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü, "Ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma" başlıklı 140 ncı maddesinde; "Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler." hükmü, "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141 inci maddesinde; "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir.

Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü, "Tedbirin kaldırılması" başlıklı 142 nci maddesinde; "Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Kaynak:Kamupersoneli.net | Ankara

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim