6 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

ATAMA KARARI

 

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

 

 

YÖNETMELİKLER

 

—   Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

—   Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

—   İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

 

TEBLİĞLER

 

—   Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri

 

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı

 

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı

 

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-72 Sayılı Kararı

 

 

 

KURUL KARARI

 

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/12/2014 Tarihli ve 6094 Sayılı Kararı

 

 

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

—   Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/22 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/54 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/55 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/56 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/57 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/58 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/59 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/60 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/61 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/62 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/63 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/64 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/65 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/66 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2011/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/67 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/68 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/69 Sayılı Kararı

 

 

 

YARGITAY KARARLARI

 

—  Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

 

İLÂNLAR

 

a - Yargı İlânları

 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim