Öğretmen Diyarı

6 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

ATAMA KARARI

 

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

 

 

YÖNETMELİKLER

 

—   Danıştay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

—   Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

—   İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

 

TEBLİĞLER

 

—   Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Kod Listesi Genel Tebliği (Sayı: 2007/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

—   Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 38) Muhasebe Yetkililerince Yapılacak Yetki Devri

 

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı

 

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-71 Sayılı Kararı

 

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 4/12/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-72 Sayılı Kararı

 

 

 

KURUL KARARI

 

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/12/2014 Tarihli ve 6094 Sayılı Kararı

 

 

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

—   Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/22 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/54 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/55 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/56 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/57 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/58 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/59 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/60 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/61 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/62 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/63 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/64 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/65 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/66 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2011/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/67 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2012/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/68 Sayılı Kararı

 

—   Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 Tarihli ve E: 2013/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/69 Sayılı Kararı

 

 

 

YARGITAY KARARLARI

 

—  Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

 

 

İLÂNLAR

 

a - Yargı İlânları

 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

 

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol