Öğretmen Diyarı

5/12/2014 tarihli atama kararları

5 Aralık 2014 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 29196

ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1133

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Selma ÜÇÜNCÜOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2014/1147

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Zerin ELÇİ COŞKUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/1161

1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Temel ÜNLÜ'nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Bülent ARINÇ

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/1162

1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Bülent ARINÇ

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2014/1068

1 Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlıklarına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı Kuntay BAYDAR, Barış TAŞKESEN ve Ömer OY'un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 76 ncı maddesi ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Ali BABACAN

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1142

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşavirliğine Tuncay KARA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1120

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Ümit YALÇIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1121

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Can DİZDAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1122

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ayşe SİNİRLİOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1123

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Armağan İnci ERSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1124

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, Fatih YILDIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1125

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, İhsan Mustafa YURDAKUL'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1126

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Salih Mutlu ŞEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1127

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Ece ÖZTÜRK ÇİL'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1128

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Hatice Oya TUNGA ÇAĞLI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1129

1 Açık bulunan 1 inci derece Kadrolu Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, Füsun ARAMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1131

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Şebnem CENK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1141

1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin KAYRAK'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1143

1 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Asım KAFKAS'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1144

1 Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Ruhi AKSOY'un atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1134

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürü İbrahim ÖZEKİNCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Akif Çağatay KILIÇ

Başbakan Gençlik ve Spor Bakanı

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1135

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Personel Dairesi Başkanı Mehmet Haluk UÇKUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Akif Çağatay KILIÇ

Başbakan Gençlik ve Spor Bakanı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1137

1 Bakanlık Müşaviri Ömer Osman MOROĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Nurettin CANİKLİ

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1138

1 Bakanlık Müşaviri Arslan AĞCA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Nurettin CANİKLİ

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1139

1 Bakanlık Müşaviri Ramazan ULUS'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Nurettin CANİKLİ

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1148

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hüseyin ÖZALP'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Efkan ALA

Başbakan İçişleri Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1146

1 Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ'ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1185

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tevfik ARITÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1116

1 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı İsmail ERASLAN'ın atanması 4144 sayılı Kanunla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 7 nci maddesi ve Tüzüğü'nün 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Nabi AVCI

Başbakan Milli Eğitim Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1098

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Bekir GEZER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1099

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne Mehmet Mehdi GÖNÜLALÇAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1100

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1101

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Erdem DİREKLER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1102

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Aydın ÖZEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1104

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Alper SINAV'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

4/12/2014

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol