Öğretmen Diyarı

29/05/2015 tarihli atama kararları

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk EMEKLİ'nin Görevlendirilmesi Hakkında Karar


-- Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya GÜLDİKEN'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar


-- 2015/7585 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. Cengiz CEYLAN'ın Atanması Hakkında Karar


Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2015/244


1 - Batman İl Müftüsü Hasan ÇAĞLAR'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan


Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2015/278


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Aksaray İl Müftülüğüne Cemalettin BAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan


Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2015/279


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Samsun İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Veysel ÇAKI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan


Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2015/280


1 - 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Denizli İl Müftülüğüne Çorum İl Müftüsü Mehmet AŞIK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan


Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2015/281


1 - 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Çorum İl Müftülüğüne Dr. Ahmet AKIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan


Başbakanlıktan:


Karar Sayısı : 2015/353


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Strateji Geliştirme Başkanı Muhsin SEZGİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU


Başbakan


Başbakan Yardımcılığından:


Karar Sayısı : 2015/173


1 - Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Yalçın YÜKSEL'in atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Ali BABACAN


Başbakan Başbakan Yardımcısı


Başbakan Yardımcılığından:


Karar Sayısı : 2015/176


1 - Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine;


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan YILDIRIM ile Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Hakan SABUNCU'nun atanmaları, 6015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Ali BABACAN


Başbakan Başbakan Yardımcısı


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/180


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Denetim Hizmetleri Başkanı İsmail YÜKSEKTEPE'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM


Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/182


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mutlu IŞIKSU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM


Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/285


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hakan İlyas AYDOĞAN'ın atanması, 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Fikri IŞIK


Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/186


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet VARGÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE


Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/187


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Ahmet Sami KULAKLIOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE


Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/188


1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Ömer Sinan BAYÇELEBİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE


Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/201


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet KARABAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Nihat ZEYBEKCİ


Başbakan Ekonomi Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/202


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Yurdal ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Nihat ZEYBEKCİ


Başbakan Ekonomi Bakanı


Gençlik ve Spor Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/300


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Ragıp BİNGÖL'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Akif Çağatay KILIÇ


Başbakan Gençlik ve Spor Bakanı


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/212


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, Muharrem SELÇUK'un 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet Mehdi EKER


Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/214


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Mehmet Salih SÖĞÜT'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet Mehdi EKER


Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı


Kalkınma Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/274


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Ahmet YAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Cevdet YILMAZ


Başbakan Kalkınma Bakanı


Maliye Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/232


1 - Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanı Abdulkayyum KARAYEL'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,


Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığına Abdullah COŞKUNER'in atanması,


657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet ŞİMŞEK


Başbakan Maliye Bakanı


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/99


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nurten ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Veysel EROĞLU


Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/264


1 - Karayolları Genel Müdürlüğü Konya 3 üncü Bölge Müdürü Mahmut YILDIZ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Feridun BİLGİN


Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/265


1 - Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır 9 uncu Bölge Müdürü Şamil GÜLEN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.


2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


28/5/2015


Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI


Ahmet DAVUTOĞLU Feridun BİLGİN


Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Memurlar.Net
 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol