Öğretmen Diyarı

26 Haziran 2015 Tarihli ve 29398 Sayılı Resmî Gazete

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   YÖNETMELİKLER

—  Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar ve İşaretler Hakkında Yönetmelik

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/62) —  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/63) —  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/64) —  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/65)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ —  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi —  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi —  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi —  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi —  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi —  Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/29) —  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)  

KURUL KARARLARI

—  Devlet Muhasebesi Standardı 23 (DMS 23) Vergiler ve Karşılıksız Diğer Gelirler —  Devlet Muhasebesi Standardı 24 (DMS 24) Bütçe Bilgilerinin Malî Tablolarda Sunulması  

YARGI BÖLÜMÜ   ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2014/176, K: 2015/53 Sayılı Kararı —  Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2014/194, K: 2015/55 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2015/23, K: 2015/56 Sayılı Kararı

    İLÂNLAR

a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim