Öğretmen Diyarı

24 Nisan 2014 Tarihli ve 28981 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Konya İl Müftülüğüne Necmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali AKPINAR’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/25)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/26)

—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2014 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2014 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol