Öğretmen Diyarı

21/02/2015 Resmi gazete tarihli atama kararları

21 Şubat 2015 CUMARTESİResmi GazeteSayı : 29274

 

ATAMA KARARLARI

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2015/12

 

1 - Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel SARI'nın,

 

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa EMEK'in,

 

Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Bülent ARINÇ

 

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2015/13

 

1 - Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Recep KAFES'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Bülent ARINÇ

 

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

 

Karar Sayısı : 2015/14

 

1 - Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet GENÇ'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ali BABACAN

 

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/16

 

1 - Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih AĞDAŞ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/17

 

1 - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin ÇİFTÇİ'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/18

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Tacettin GÜNEŞ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/19

 

1 - Bakanlık Müşaviri Doç. Dr. Mustafa CAN'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/20

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Abdulkadir ABDUŞOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/21


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Hasan AYKUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/22

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet ALTIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/23

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Nesim TANĞLAY'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ayşenur İSLAM

 

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/24

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığına, Cemil BAŞPINAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5000 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Fikri IŞIK

 

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/25

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi KONARILI'nın,

 

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne Ali Osman KAŞIKCI'nın,

 

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Fikri IŞIK

 

Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/26

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine, Hüseyin KOCAPİÇAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Faruk ÇELİK


Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/27


1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İş Başmüfettişliğine, Cüneyt ÖZEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Faruk ÇELİK

 

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/28

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Bilal CURABAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE

 

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/29

 

1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU İdris GÜLLÜCE

 

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/2

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına, Ali Murat BAŞÇERİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

 

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/30

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Levent Murat BURHAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

 

Başbakan Dışişleri Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/4

 

1 - Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sadık KÜÇÜKGÜNAY'ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet Mehdi EKER

 

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/37

 

1 -Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Atik Ahmet YÜCER'in atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet Mehdi EKER

 

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/38

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cafer KINANÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN


CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet Mehdi EKER

 

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/40

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Bekir KILIÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet Mehdi EKER

 

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/42

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hakkı AHMETBEYOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Nurettin CANİKLİ

 

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/43

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Dursun COŞKUNÇELEBİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Nurettin CANİKLİ

 

Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/49

 

1 - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Fikret KOMSER'in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

 

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/50

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ramazan ÇOKÇEVİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

 

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/51

 

1 - Muş İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet BULUT'un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

 

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/52

 

1 - Bakanlık Müşaviri Yalçın KURT'un, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

 

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:


Karar Sayısı : 2015/53

 

1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Ali Erdem YALÇİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

 

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/54

 

1 - Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Mustafa ÇAKIR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-11, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Ömer ÇELİK

 

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/55

 

1 - Diyarbakır Defterdarı Hasan KOCA'nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

 

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Diyarbakır Defterdarlığına Aksaray Defterdarı Ali AYKAŞ'ın atanması,

 

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet ŞİMŞEK

 

Başbakan Maliye Bakanı

 

Maliye Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/56

 

1 - Şırnak Defterdarı İbrahim KULAOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

 

Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Şırnak Defterdarlığına Zeynülabiddin TOPRAK'ın atanması,

 

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Mehmet ŞİMŞEK

 

Başbakan Maliye Bakanı

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/59

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bülent ŞAHİN'in atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Nabi AVCI

 

Başbakan Milli Eğitim Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/62

 

1 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli 1. Hukuk Müşavirliğine İlhan UMUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Veysel EROĞLU

 

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/64

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan BİRDAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

 

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

Karar Sayısı : 2015/65

 

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet KARABULUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

 

2 - Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

20/2/2015

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

CUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU Lütfi ELVAN

 

Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

kaynak: memurlarnet.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol