Öğretmen Diyarı

21 Mart 2015 Cumartesi Tarihli ve 29302 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


BAKANLAR KURULU KARARLARI


2015/7277      Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar


2015/7278      Konya İli, Meram İlçesi, Uluırmak, Ziya Barlas ve Fahrünnisa Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar


2015/7279      Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar


2015/7280      Antalya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar


2015/7284      Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar


2015/7285      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar


YÖNETMELİKLER


—  Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


—  Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


TEBLİĞ


—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)


KURUL KARARLARI


—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/3/2015 Tarihli ve 6242 Sayılı Kararı


—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/3/2015 Tarihli ve 6243 Sayılı Kararı


—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/3/2015 Tarihli ve 6244 Sayılı Kararı


İLÂNLAR


a - Yargı İlânları


b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


c - Çeşitli İlânlar


– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol