20 MART 2015 CUMA TARİHLİ VE 29301 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


BAKANLAR KURULU KARARLARI


2015/7298   Kars Havalimanının İsminin “Kars Harakani Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar


2015/7400   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar


CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


YÖNETMELİKLER


2014/7155   Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği


2014/7179   Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik


2015/7255   Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


—   Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği


—   Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği


—   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


TEBLİĞLER


—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/28)


—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/29)


—   Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ


—   Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/12)


—   Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


—   Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)


—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/3/2015 Tarihli ve 2015/13 Sayılı Kararı


—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı


KURUL KARARI


—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı


YARGI BÖLÜMÜ


YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI


—   Yüksek Seçim Kurulunun 13/3/2015 Tarihli ve 334 Sayılı Kararı


—   Yüksek Seçim Kurulunun 15/3/2015 Tarihli ve 366 Sayılı Kararı


İLÂNLAR


a - Yargı İlânları


b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


c - Çeşitli İlânlar


– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim