Öğretmen Diyarı

20 MART 2015 CUMA TARİHLİ VE 29301 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


BAKANLAR KURULU KARARLARI


2015/7298   Kars Havalimanının İsminin “Kars Harakani Havalimanı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar


2015/7400   Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye'deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar


CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—   Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


YÖNETMELİKLER


2014/7155   Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği


2014/7179   Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik


2015/7255   Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


—   Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği


—   Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği


—   Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


TEBLİĞLER


—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/28)


—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/29)


—   Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ


—   Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/12)


—   Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


—   Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 135)


—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 17/3/2015 Tarihli ve 2015/13 Sayılı Kararı


—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/3/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı


KURUL KARARI


—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/3/2015 Tarihli ve 5513 Sayılı Kararı


YARGI BÖLÜMÜ


YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI


—   Yüksek Seçim Kurulunun 13/3/2015 Tarihli ve 334 Sayılı Kararı


—   Yüksek Seçim Kurulunun 15/3/2015 Tarihli ve 366 Sayılı Kararı


İLÂNLAR


a - Yargı İlânları


b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


c - Çeşitli İlânlar


– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol