Öğretmen Diyarı

10/10/2013 tarihli atama kararları

10 Ekim 2013 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 28791

ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2013/640

1 Hazine Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Ahmet Müfit ARBERK'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2013/641

1 T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Ümit Ulvi CANİK'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ali BABACAN

Başbakan Başbakan Yardımcısı

 

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/642

1 Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yüksel Aydın YAZICI'nın atanması, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Sadullah ERGİN

Başbakan Adalet Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/643

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Lütfi DÜZ'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/644

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kilis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Şafak AYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/645

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Ali PEKTEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/646

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yahya ADIYAMAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/647

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İdris UÇMA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK

Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/657

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Safa TOPUZ'un atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/658

1 Açık bulunan l inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Mehmet Hadi TUNÇ'un atanması, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER

Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

 

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/660

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Saim PARLAK'ın, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Muammer GÜLER

Başbakan İçişleri Bakanı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/662

1 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar GÖZÜM'ün, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer ÇELİK

Başbakan Kültür ve Turizm Bakanı

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/663

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Ahmet KIZILKAYA'nın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Nabi AVCI

Başbakan Milli Eğitim Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/664

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Mehmet Bahaettin KAPTAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/665

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Abdurrahman ULUIRMAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/666

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Yakup KARAASLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/667

1 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Balıkesir 25. Bölge Müdürü Yakup BAŞOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/668

1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ahmet Serdar MUSLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/669

1 Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne Yaşar SARI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2013/670

1 Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne Yusuf ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

9/10/2013

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

 
 
\"Memurlar.Net\"
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol