Öğretmen Diyarı

07 NİSAN 2015 SALI TARİHLİ VE 29319 SAYILI RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ


KANUN


6637  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


TBMM KARARLARI


1085  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar


1086  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar


1087  Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar


1090  Sayıştayda Boş Bulunan Yedi Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar


1091  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


––  Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


––  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


––  Kalkınma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


––  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


YÖNETMELİKLER


—  Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği


—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


TEBLİĞLER


—  Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 50)


—  Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51)


KURUL KARARI


—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/4/2015 Tarihli ve 6256 Sayılı Kararı


YARGI BÖLÜMÜ


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


—  Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/160, K: 2014/117 Sayılı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/64, K: 2014/140 Sayılı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/113, K: 2014/174 Sayılı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2013/48, K: 2014/198 Sayılı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/100, K: 2015/6 Sayılı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/138, K: 2015/7 Sayılı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/131, K: 2015/11 Sayılı Kararı


YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI


—  Yüksek Seçim Kurulunun 29/3/2015 Tarihli ve 473 Sayılı Kararı


İLÂNLAR


a - Yargı İlânları


b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


c - Çeşitli İlânlar


– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim