Öğretmen Diyarı

01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA TARİHLİ VE 29403 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


BAKANLAR KURULU KARARI


2015/7871    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar


BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


ATAMA KARARLARI


2015/7731   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar


—  Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları


YÖNETMELİKLER


—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği


—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


—  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik


—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


—  Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


—  Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


TEBLİĞLER


—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


—  UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ


KURUL KARARI


—  Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı


YARGI BÖLÜMÜ


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2013/9343 Başvuru Numaralı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2014/12151 Başvuru Numaralı Kararı


İLÂNLAR


a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


b - Çeşitli İlânlar


– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim