Öğretmen Diyarı

01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA TARİHLİ VE 29403 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


BAKANLAR KURULU KARARI


2015/7871    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar


BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ


—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere


ATAMA KARARLARI


2015/7731   Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar


—  Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları


YÖNETMELİKLER


—  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği


—  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


—  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik


—  İstanbul Bilgi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


—  Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


—  Şifa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


TEBLİĞLER


—  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


—  UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atamasının Yenilenmesine Dair Tebliğ


KURUL KARARI


—  Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ile İlgili 18/6/2015 Tarihli ve 2015/18 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı


YARGI BÖLÜMÜ


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI


—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2013/9343 Başvuru Numaralı Kararı


—  Anayasa Mahkemesinin 4/6/2015 Tarihli ve 2014/12151 Başvuru Numaralı Kararı


İLÂNLAR


a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları


b - Çeşitli İlânlar


– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol