Öğretmen Diyarı

Kadir Gecesi\'nin Manası
Ramazan ayının 27. gecesi "Kadir Gecesi"dir. Kadir Gecesi bu sene 3 AğustosCumartesi akşamını (yani bu akşam) 4 Ağustos Pazar günü'ne bağlayan bu geceye denk geliyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu gece için "bin aydan daha hayırlı" buyuruyor. Peki, bu geceyi " "bin aydan daha hayırlı" yapan özellikler nelerdir?"
KADİR GECESİ NİÇİN BİN AYDAN DAHA HAYIRLI GECE?

Kadir Gecesi’ni “İçerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gece” kılan özelliği, Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlamasıdır. Yani ilk vahyin Mekke’de Hira Nur Mağarası’nda gelerek, orada tefekkür ve ibadet eden Hz. Muhammed'e (a.s.) peygamberlik ünvanının ve görevinin verilmesidir.

Kuran-ı Kerim"de Cenab-ı Allah, Kadir Gecesi’nin önemini anlattığı “Kadir” suresinde “Leylet-ül kadri hayrun min elfi şehri” yani “Kadir Gecesi bin aydan (daha) hayırlı bir gecedir” diye buyuruyor. 

İslâmda en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur"ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. İşte o sure: 

KADİR SÛRESİ VE MEÂLİ

Kur’an-ı Kerim’in 97. sıradaki 5 ayetli Kadir Suresi’nin meali şöyle: 

Bismillahirrahmanirrahim

“1-Doğrusu biz Kur"ân"ı Kadir gecesinde indirmişizdir.

2-Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 

3-Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 

4-Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. 

5-O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” 

Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan birisi şöyle:

Bir keresinde Peygamber Efendimiz, Ashab-ı Kirâma İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir. (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

BU GECEYE NİÇİN KADİR GECESİ DENİLDİ?

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Bu geceye verilen şeref ve kıymeti, İslam alimleri 5 sebebe bağlamışlardır. İşte o sebepler: 

1-Kur"ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.

2-Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

3-Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler, Allah Teâlâ"nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir. (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

4- Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.

5- Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mümine selam verirler.

KADİR GECESİ, KESİN OLARAK BİLİNİYOR MU?

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, genellikle Ramazanın 27. gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak muteber hadis kitaplarından Buhari”nin “Leyletü’l Kadir” bölümünün 3 nolu, yine Müslim’in “Sıyam” bölümünün 216. Hadisinde: 

“Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” buyurmuştur.

Zir b. Hubeyş diyor ki, Übey b. Kab'a sordum: 

“Kardeşin Abdullah b. Mes’ud 'Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder' diyor.

Übey b. Kab dedi ki: 

Allah İbn Mesud’a rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu” dedi.

- Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebül-Münzir? (Übey b. Kab'ın lakabı) dedim. Übey;

- Ben bunu Hz. Muhammed’in (a.s.) bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki; o da, o gün güneş şuasız olarak doğar” dedi.

CENAB-I ALLAH TARAFINDAN GİZLİ TUTULAN ŞEYLER NELERDİR?

İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Cenab-ı Allah, bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. İşte gizli tutulan şeyler:

1-Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat,

2-Beş vakit içerisinde Salât-ı vusta,

3-İlâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; 

4-Bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; 

5-Zaman içerisinde kıyamet,

6- Hayat içerisinde ölüm. 

CENAB-I ALLAH’IN MAKSADI NEDİR?

Bunların gizli tutulmasından Cenab-ı Allah’ın maksadını İslam alimleri şöyle izah etmişler:

1-Müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah’a ibadet ve taat içerisinde olmalarını sağlamak. Öyle ise biz Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeliyiz, ibadet ve taatle değerlendirmeliyiz. 

Yine Buhari’nin “Kadir” bölümüne dercettiği ve Ebû Hüreyre’nin (r.a) rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyuruyor ki: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah"tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır”
KADİR GECESİNİ NASIL İHYA EDEBİLİRİZ, NELER YAPABİLİRİZ?

1-Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur"ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua ederek değerlendirebiliriz. 

2-Üzerimizde namaz borcu olanlar nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmamız daha faziletlidir. Kazamız yoksa nafile namaz kılabiliriz.

Süfyan-ı Sevrî: Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” diyor. 

HZ. AİŞE VALİDEMİZE TAVSİYE EDİLEN DUALARDAN BİRİ

Hz. Aişe validemiz buyuruyor ki:

“Rasûlüllah’a sordum: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” Rasûlüllah (s.a.s) buyurdu ki: 

“- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü"l-afve fa’fu annî:” yani “Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet’ diye dua et” (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, 5. cilt, 314. hadis).
EN AZINDAN BİR MİKTAR DUA 

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve duaların mutlaka makbul olacağı bildiriliyor. Bu önemli anı yakalamak için gecenin büyük bölümünü tevbe ve istiğfar ile geçirmeliyiz. Bunun da kişinin imanını tazelediği söyleniyor. Gecenin bütününü ibadetle geçiremezsek bile, en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmeliyiz.

KURAN’DA İSMİ GEÇEN AY VE GECE

Kur'ân'da adı geçen tek ay “Ramazan” ayıdır; tek gece ise “Kadir Gecesi”dir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimize haber vermiştir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmiştir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre “Kadir Süresi”dir.

Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kudsiyetini bildirmek için beş âyetli bir sûredei üç defa “Leyletü'l-Kadr” ifadesini açıkça şöyle zikrediyor:

“1-Şüphesiz, o Kurân'ı Kadir Gecesinde indirdik. 

2-Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? 

3-Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

KADİR GECESİ'NDE MEYDANA GELEN ULVİ HADİSELER NELERDİR?

Kadir Gecesi’nde meydana gelen “Ulvî Hâdiseler”de Kadir sûresinin sonunda, yani 4. Ve 5. Ayetinde Cenab-ı Allah tarafından şöyle izah ediliyor:

“4 - O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner.” 

“5 - O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir.”

KADİR GECESİ’NİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kadir Gecesi’nin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerim’in bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. 

Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı alemlere rahmet olarak gelen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (a.s.) vahiy meleği Hz. Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.

Kaynak: Selami Çalışkan-haber365-Özel

 
Anahtar Kelimeler:
kadir gecesi nin manası

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol